مقالات

مدل زنجیره ارزش (Value chain) مایکل پورتر ( Michael Porter)

یکی از مدل های موثر در موضوع رقابت است. این مدل دارای رویکردی فرآیندی است. بر اساس نظر […]

نوآوری اکولوژیک

نوآوری اکولوژیک چیست؟ نوآوری های اکولوژیکی به معنای توسعه محصولات و فرایندها به نحوی است که به توسعه […]

طوفان فکری

طوفان فکری یک روش ساده برای کمک رسانی به گروه از جامعه برای تولید ایده های جدید و […]

ابزارها و تکنیک های مدیریت دانش

برای بکارگیری مدیریت دانش، ابزارها و تکنیک های متعددی وجود دارد، اما تکنیک های کاربردی مدیریت دانش که […]

آزبست

آزبست(پنبه نسوز یا پنبه کوهی) در وسایلی که عایق گرما هستند مانند عایق کوره ها، عایق ستون ها […]

حفاظت از سر

سر مهم ترین و حساس ترین عضو انسان است. بسیاری از افراد در صنایع مختلف به دلیل ضربه […]

وسایل حفاظت فردی (personal protective equipment)

وسایل حفاظت فردی به عنوان آخرین راهکار حفاظتی بوده و برای کاهش شدت آسیب دیدگی به کار میروند. […]

ایمنی لیفتراک

امروزه لیفتراک در تمام صنایع، کارخانجات و شرکتها دیده می شود. لیفتراک ماشینی است که به کمک آن […]

همه چیز در مورد سیستم اتصال زمین (سیستم ارت)

یکی از روش های پیشگیری از بروز حوادث برقی، آتش سوزی و برق گرفتگی در صنایع، استفاده از […]

مدیریت بحران

به هر نوع حادثه طبیعی (سیل، زلزله، آتشفشان و…) و مصنوعی (انفجار، آتشسوزی، نشت مواد شیمیایی و…) که […]

مراحل چرخه حیات BPM

۱-شناسایی فرایند در این مرحله، مشکل کسب وکار مطرح میشود و فرایندهای مربوط به مشکل شناسایی و مرزهای […]

ظهور تفکر فرایندی

یکی از رویدادهای موفقیت آمیز برای توسعه¬BPM ، خرید فورد در سهام بزرگ مالی در مزدا در دهه […]