سیستم های مدیریتی

طوفان فکری

طوفان فکری یک روش ساده برای کمک رسانی به گروه از جامعه برای تولید ایده های جدید و […]

ابزارها و تکنیک های مدیریت دانش

برای بکارگیری مدیریت دانش، ابزارها و تکنیک های متعددی وجود دارد، اما تکنیک های کاربردی مدیریت دانش که […]

آزبست

آزبست(پنبه نسوز یا پنبه کوهی) در وسایلی که عایق گرما هستند مانند عایق کوره ها، عایق ستون ها […]

حفاظت از سر

سر مهم ترین و حساس ترین عضو انسان است. بسیاری از افراد در صنایع مختلف به دلیل ضربه […]

وسایل حفاظت فردی (personal protective equipment)

وسایل حفاظت فردی به عنوان آخرین راهکار حفاظتی بوده و برای کاهش شدت آسیب دیدگی به کار میروند. […]

ایمنی لیفتراک

امروزه لیفتراک در تمام صنایع، کارخانجات و شرکتها دیده می شود. لیفتراک ماشینی است که به کمک آن […]

همه چیز در مورد سیستم اتصال زمین (سیستم ارت)

یکی از روش های پیشگیری از بروز حوادث برقی، آتش سوزی و برق گرفتگی در صنایع، استفاده از […]