TQM

مقدمه ای بر مدیریت کیفیت جامع(TQM)

مدیریت کیفیت جامع یکی از کاملترین و کارآترین فلسفه­های مدیریتی است که به نحو شایسته­ای مباحث کیفیت و رضایت مشتری را در بردارد.در دنیای امروز که از یکسو رقابتهای ملی، منطقه­ای و بین المللی بسیار شدید و تنگاتنگ است و از سوی دیگر تغییرات و تحولات در تکنولوژی، نیاز بازار و … بسیار سریع و پر شتاب می­باشد، مسلماً تجزیه و تحلیل شناخت صحیح و بکارگیری مناسب مباحثی از قبیل مدیریت کیفیت جامع میتواند بسیار راهگشا و مؤثر باشد. پایه اولیه مدیریت کیفیت توسط ادوارد دمینگ که یک دانشمند آمریکایی است در سالهای پس از جنگ جهانی دوم در ژاپن پی­ریزی شد. اقامت دمینگ در آغاز بر پایه فنون آماری کنترل کیفیت قرار داشت که توسط والدر شوهارت که دمینگ زیر نظر او در آزمایشگاه­های بل در نیویورک کار میکرد ارائه شده بود. مدیریت کیفیت جامع بر شش اصل اساسی زیر تمرکز دارد:

١ـ تمرکز بر مشتری؛

٢ـ تمرکز بر فرآیند و نتایج؛

٣ـ پیشگیری به جای دوباره­کاری؛

۴ـ استفاده بهینه از مهارت و تخصص تمامی سرمایه­های انسانی؛

۵ـ تصمیم­گیری بر پایه داده و اطلاعات؛

۶ـ دریافت بازخورد؛

 

رویکرد شرکت کیفیت سازان برتر

رویکرد شرکت کیفیت سازان برتر در مشاور و استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع به شرح ذیل می باشد:

توسعه نگرش سیستمی به مدیریت

ایجاد نگرش فرایندی

توسعه فرهنگ رضایت مشتری و ارتباط با مشتریان

تصمیم گیری مدیریت بر مبنای داده و واقعیات

و…

 

خدمات پیشنهادی

استقرار / به‌روزآوری سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2015

توسعه داشبوردهای مدیریتی

مدیریت فرایند کسب‌وکار (BPM)

مدل‌سازی فرایندهای کسب‌وکار (BPMN)

سیستم مدیریت فرایندهای کسب‌وکار (BPMS)

راهنمای رسیدگی به شکایات مشتریانISO10002

راهنمای نظارت و اندازه گیری رضایت مشتریISO10004

آخرین اخبار