جلسه بازنگری مدیریت ایزو ۱۴۰۰۱ و HSE با حضور شهردار منطقه ۱۹

جلسه بازنگری مدیریت ایزو ۱۴۰۰۱ و HSE با حضور شهردار منطقه ۱۹ و مشاور اجرای این طرح در منطقه برگزار شد.

به گزارش پرتال داخلی شهرداری تهران به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۹، در این جلسه مهندس رضا نثاری پرداختن به بحث HSE در منطقه را  مهم خواند و گفت: یکی از پارامترهای مقایسه شهرداری کشور با سایر کشورها همین بحث است چراکه استاندارد سازی در واقع نوعی تأییدیه محسوب می شود که می تواند به رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت سیستم بیانجامد.
وی خواستار رفع مشکلات و تسریع در بهبود فعالیت ها شد و گفت: با توجه به شناسایی لیستی از عدم انطباق ها لازم است تا با کمک مشاور این طرح و همکاری نواحی این عدم انطباق ها رفع شود.
در این جلسه سجودیان مشاور اجرای HSE در منطقه نیز به ارائه گزارشی درخصوص روند اجرایی HSE در منطقه و اقدامات صورت گرفته برای استقرار استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ داد.
برگزاری دوره های آموزشی، شناسایی جنبه های زیست محیطی فعالیتها و فعالیتهای آلاینده، بازدیدهای دوره ای برای ارزیابی عملکرد HSE نواحی، تهیه HSE Plan برای کاهش خطر، بازدید از کارگاه ها و سایتهای پیمانکاران و نیز ایمن سازی کارگاه های پیمانکاران از جمله اقدامات صورت گرفته برای استقرار این سیستم است.
جنگجو رئیس محیط زیست منطقه نیز در ادامه این نشست درخصوص فعالیتهای این اداره صحبت کرد و به مشکلات بحث انرژی در منطقه پرداخت.
در این جلسه قائم مقام شهردار، معاونان و شهرداران نواحی نیز حضور داشتند.

آخرین اخبار