Knowledge Management

مقدمه ای بر مدیریت دانش
امروزه دانش مهم ترین دارایی سازمان ها محسوب می شود، لذا مدیریت دانش به منزله چالش کشف دانایی های فردی و تبدیل آن به یک موضوع اطلاعاتی به نحوی که بتوان آن را در پایگاه های اطلاعاتی ذخیره کرد، با دیگران مبادله نمود و در فرایند کارهای روزمره به کار گرفت. و مدیریت دانش، فرایند کشف، شناسایی، توسعه و ایجاد، نگهداری، ارزیابی و بکارگیری دانش سازمانی از طریق ایجاد پیوند میان منابع انسانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد ساختاری مناسب برای دستیابی به اهداف سازمانی می باشد. مدیریت دانش، موضوع مهمی است، زیرا به مهم ترین سرمایه ارزشمند سازمانی یعنی سرمایه های فکری (Intellectual Capital) مربوط می شود. مدیریت دانش با تبدیل سرمایه های انسانی به دارایی های فکری سازمان یافته برای سازمان ایجاد ارزش می کند.
در سازمان ها دو دسته دانش موجود است؛ دانش آشکار و دانش ضمنی
دانش آشکار
دانش آشکار دانشی است که به آسانی قابل انتقال می باشد و میتوان آن را به کمک یک سری از نشانه ها مثل حروف ، اعداد و … در قالب نوشته، صدا، عکس، نرم افزار و… مدون و کد گذاری نمود. به همین دلیل به اشتراک گذاری دانش صریح یا آشکار به راحتی امکان پذیر است. دانش آشکار می تواند شامل اطلاعات و مستندات مکتوب یا فایل های الکترونیکی موجود در خصوص اطلاعات فنی و مشخصات مواد، دستورالعمل های کاری و خدماتی، اطلاعات فرآیندی اعم از دستورالعملهایی که از سوی شرکت سازنده تجهیزات و یا توسط متخصصین سازمان گردآوری، تهیه و تدوین شده است، باشد.
دانش ضمنی
دانش ضمنی یا دانش تلویحی، دانشی است که به راحتی قابل لمس نیست و در پی تجربه‌ها، مهارت‌ها، و مطالعات شخصی، پدید می آید. در مقابل دانش آشکار که به راحتی قابل انتقال است، دانش ضمنی شخصی بوده و فرموله کردن آن بسیار مشکل است این نوع دانش از طریق تسهیم تجربیات با مشاهده و تقلید اکتساب می شود و قابل کدگذاری نیست. چالش اصلی مدیریت دانش در سازمان ها نیز تبدیل هر چه بیشتر و بهتر دانش ضمنی به دانش تصریحی یا به عبارت دیگر دانش فردی به دانش سازمانی است.
اهمیت مدیریت دانش
دانش موتور تولیدکننده درآمد است .
دانش یک دارایی مهم و استراتژیک سازمانی است .
رشد روز افزون مشاغلی که بر پایه ایجاد و استفاده از دانش قرار دارند .
هم‌گرایی فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و ظهور ابزارهای نوین در این زمینه .
کاهش شکاف علمی در زمینه‌های مختلف کاری از جمله بهداشت، ایمنی، محیط زیست و کیفیت، میان واحدهای مختلف سازمانی.
اشتغال‌زایی، افزایش رضایت و امنیت شغلی و کاهش حوادث .

 

رویکرد شرکت کیفیت سازان برتر
رویکرد شرکت کیفیت سازان برتر در مشاوره استقرار سیستم مدیریت دانش به شرح ذیل می‌باشد:
شناسایی شرایط فعلی سیستم مدیریت دانش در سازمان
آموزش مفاهیم مدیریت دانش در سازمان
استخراج و دسته بندی دانش سازمان
بررسی و تحلیل دانش های ارائه شده

و…

خدمات پیشنهادی
استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015
شناسایی فرآیندهای کسب و کار BPM
مدل سازی فرآیندهای کسب و کار BPMN
استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار BPMS
طراحی داشبوردهای مدیریت دانش

آخرین اخبار