• سیستم مدیریت کیفیت
    ISO9001

سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

مقدمه‌ای بر ISO 9001:2015

سازمان بین‌المللی استاندارد ISO ویرایش جدید استاندارد بین‌المللی ISO 9001 را در سپتامبر سال ۲۰۱۵ منتشر نمود، این پنجمین ویراش استاندارد ISO 9001 است که اولین بار در ۱۹۸۷ توسط کمیته فنی ۱۷۶ سازمان بین‌المللی استاندارد ISO تدوین و منتشرشده و از یک سیستم تضمین کیفیت به مدیریت کیفیت ارتقا یافت. شرکت‌ها تا سال ۲۰۱۸ فرصت دارند سیستم مدیریت خود را از ISO 9001 ویرایش چهارم (۲۰۰۸) به پنجمین ویرایش ISO 9001 سال ۲۰۱۵ ارتقا دهند.
آنچه از ISO 9001:2015 مشخص است این است که کمیته فنی ISO/TC 176 به این باور رسیده است که باید سازمان‌ها به‌سوی مدیریت کیفیت جامع حرکت کنند لذا در ویرایش ۵ استاندارد ISO 9001 بیشتر سعی شده سازمان‌ها دید استراتژیکی نسبت به سیستم مدیریت کیفیت پیدا کنند و ارتقا به یک سیستم مدیریت کیفیت فراگیر در دستور کار قرار دهند.

رویکرد شرکت کیفیت سازان برتر

رویکرد شرکت کیفیت سازان برتر در مشاوره استقرار و بروز آوری سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2015، به شرح ذیل می‌باشد:

توسعه نگرش سیستمی به مدیریت

ایجاد نگرش استراتژیک در سطح سازمان کارفرما

اهمیت به مدیریت و بسط دانش

ایجاد تفکر مبتنی بر ریسک

ایجاد نگرش فرایندی

و…

خدمات پیشنهادی

استقرار / به‌روزآوری سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2015

ممیزی شخص دوم سیستم مدیریت کیفیت

برنامه‌ریزی استراتژیک (Strategic Management)

مدیریت فرایند کسب‌وکار (BPM)

مدل‌سازی فرایندهای کسب‌وکار (BPMN)

سیستم مدیریت فرایندهای کسب‌وکار (BPMS)

مدیریت دانش (Knowledge Management)

آخرین اخبار