• مدیریت انرژی
    ISO50001

ISO50001

مقدمه ای بر سیستم مدیریت انرژی ISO50001

هدف مدیریت انرژی دستیابی به اهداف سازمان به‎منظور استفاده بهینه از انرژی با کمترین سرمایه‌گذاری است. این مسئله اگرچه ممکن است ساده به نظر برسد اما تأکید بر بازدهی انرژی به‌صورت مجزا و جدا از مسیر عوامل تأثیرگذار، ممکن است منجر به نادیده گرفتن خواسته‌های سازمانی گردد. استانداردهای رایج مدیریت انرژی شامل ISO50001، EN16001، MSE 2008 می‌باشد که در این میان استانداردISO50001 که از اواخر سال ۲۰۱۱ میلادی منتشر گردید از اعتبار بالاتری برخوردار است.
سازمان جهانی استاندارد پس از گذشت نزدیک به ۷ سال از انتشار استاندارد مدیریت انرژی ISO 50001:2011 اولین ویرایش از این استاندارد را در سال ۲۰۱۸ را منتشر نمود. اکنون ویرایش جدید این استاندارد که در جهت همسوسازی با سایر استانداردهای مدیریتی تدوین‌شده، جهت بهره‌برداری و استفاده قابل‌دسترسی می‌باشد. بنابراین هم‌زمان با تغییرات اخیر در ساختار تمامی استانداردهای سیستم مدیریتی و نیز به‌منظور حصول اطمینان از تداوم اثربخشی ISO 50001 در سازمان‌ها و کسب‌وکارهای مختلف این استاندارد همسو با سایر استانداردهای مدیریتی ازجمله ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001موردبازنگری قرار گرفت.
بهینه‌سازی و کاهش مصرف انرژی از بدو پیدایش انرژی همیشه از مقوله‌های موردتوجه بشر بوده است و با توجه به کاهش منابع انرژی در جهان و افزایش هزینه‌های جهانی انرژی توجه به این مقوله و انجام اقدامات در این خصوص از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است.

 

رویکرد شرکت کیفیت سازان برتر
رویکرد شرکت کیفیت سازان برتر در مشاوره استقرار/ به روز آوری سیستم مدیریت انرژی، به شرح ذیل می‌باشد:
 جمع‌آوری و تهیه اطلاعات و تجهیزات انرژی‌بر و بکارگیری انرژی‌های نو و تجدیدپذیر
 آموزش واحد انرژی جهت استخراج، تجزیه و تحلیل و ارایه گزارشات مدون ماهانه، فصلی و سالانه به منظور بررسی عملکرد
 بررسی وضعیت موجود و پیش‌بینی وضعیت آینده
 ارایه گزارشات پیوسته برای بررسی انحراف شرایط از حالت نرمال
 تشویق واحدها به تولید گزارش و ارایه طرح‌های بهبود مستمر و اقدامات اصلاحی
 جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با مصرف انرژی
 تهیه فهرستی از تجهیزات عمده انرژی‌بر و بخش‌های عمده مصرف‌کننده انرژی
 استخراج خط مبنا (Energy Baseline) و تولید معادلات مربوطه و بدست آوردن انحراف معیار و موارد تخطی و تشریح هر یک برای بازه ۳ ساله
 شناسایی عوامل موثر بر شاخص‌های عملکردی و استخراج هر یک برای تحلیل مهندسی در بخش شبیه‌سازی
 ترسیم دیاگرام تک خطی برق
 شـناسایی منابع مصرف و تـــولید انرژی اولیه و ارائه دیاگرام انرژی ( (Energy Flow Diagram
 بررسی پارامترهای اساسی مصرف انرژی و شناسایی نقاط قوت و ضعف آن

 

خدمات پیشنهادی
استقرار / به‌روزآوری سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استاندارد ISO 50001:2018
طراحی داشبورد مدیریت انرژی
استقرار سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE
استقرار / به‌روزآوری سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی مبتنی بر استاندارد ISO 45001:2018
استقرار / به‌روزآوری سیستم مدیریت محیط زیست مبتنی بر استاندارد ISO 14001:2015
استقرار / به‌روزآوری سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2015
طراحی داشبورد مدیریتی مدیریت ریسک

آخرین اخبار