• طرح کسب و کار- بیزینس پلن
    business plan

Business Plan

مقدمه ای بر طرح کسب و کار (business plan)
منظور از بیزینس پلن یا طرح کسب و کار(طرح تجاری)، گردآوری فاکتورهای کلیدی برای شروع و دستیابی به اهداف کسب و کار است. طرح کسب و کار نشان دهنده برنامه های شما برای رسیدن به اهداف کسب وکار است. به عبارت دیگر در بیزینس پلن می بایست جزئیات کاری که قرار است صورت گیرد، شرح خدمات و محصولات، الزامات و زیرساختهای مورد نیاز برای شروع کسب و کار از جمله منابع انسانی، منابع مالی، مکان اجرای طرح، مزایا و نتایج حاصل از طرح، نحوه کسب درآمد از طرح و… به صورت شفاف آورده شود. علی رغم اینکه طرح کسب و کار باید همراه با جزئیات باشد، می بایست مختصر و مفید نیز باشد. ارائه یک طرح کسب و کار اصولی می تواند منجر به ترغیب افراد و سازمان های سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در کسب و کار شما شود.
بیزینس پلن برخلاف تفکر عام که فقط در شروع کسب و کار نیاز است تهیه شود، است و یک سند پویا و داینامیک است که باید در دوره های زمانی و با دستیابی به اهداف مختلف مورد بازنگری قرار گیرد. در واقع بیزینس پلن میتواند به عنوان راهنما و نقشه راهی برای شما باشد.
یکی دیگر از مفاهیمی که توجه به آن برای شروع کسب و کار بسیار حائز اهمیت است بیزینس مدل (business model) است.تفاوت های بین طرح کسب و کار و مدل کسب و کار در مقاله ای جداگانه ارائه شده است.

 

رویکرد شرکت کیفیت سازان برتر
رویکرد شرکت کیفیت سازان برتر در مشاوره جهت تهیه طرح کسب وکار به شرح ذیل می‌باشد:
تحلیل بازار و رقبا
شناسایی فرصت ها و تهدیدهای طرح
استخراج استراتژی ها و برنامه های عملیاتی
شناسایی الزامات و نیازهای کسب و کار
مکان یابی مناسب برای اجرای طرح کسب و کار
بررسی هزینه های احتمالی
تعیین برنامه های بازاریابی
تعیین رویکرد ارائه محصول و خدمات و نحوه فروش
نوشتن طرح کسب و کار
و….

 

خدمات پیشنهادی
مدیریت استراتژیک
مشاوره طراحی بیزینس مدل (business model)
مشاوره دیجیتال مارکتینگ(digital marketing)
مشاوره برند سازی (branding)

آخرین اخبار