• Presentation about automation as an innovation improving productivity, reliability and repeatability in systems or processes

BPMS

مقدمه­ای بر مدل­سازی فرآیندهای کسب و کار (BPMS)
BPMS یا سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کارSystem) (Business Process Management یک مجموعه سیستماتیک است که برای تعریف، مدیریت، بررسی و بهینه­سازی فرآیندهای سازمان به کار گرفته می­شود. در واقعBPMS مجموعه نرم­افزاری است که از تمام چرخه عمر فرآیندهای کسب و کار پشتیبانی به عمل می­آورد. اینگونه از سیستم­ها سعی دارند تمام چرخه حیات فرآیندها را از شناسایی و مدل سازی تا زمان اجرا و بهینه سازی تحت ابزارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات مدیریت کنند. در این راستا بر مبنای شاخص­های ارزیابی، فرآیندهای سازمانی به طور مداوم در معرض سنجش و ارزیابی قرار گرفته و نتیجه آن کشف گلوگاه ها و نقاط ضعف طراحی فرآیندها و سنجش میزان اثربخشی فرآیندها و اصلاح مستمر فرآیندهای سازمان است. به طور کلی هدف از BPMS، گردش کار فرآیندهای سازمانی و ایجاد امکان پایش، مدیریت و بهبود در فرآیندها است. از جمله نرم افزارهای مهم و کاربردی در این زمینه PROCESSMAKER می­باشد.

 

رویکرد شرکت کیفیت سازان برتر
رویکرد شرکت کیفیت سازان برتر در مشاوره جهت اجرای سیستم فرآیندهای کسب و کار به شرح ذیل می‌باشد:
ایجاد نگرش فرآیندی
شناسایی و طبقه بندی فرآیندهای سازمان
مستند نمودن و ایجاد شناسنامه های فرآیندی
تعیین شاخص به منظور پایش و بهبود فرآیندها
ترسیم نقشه های فرآیندی
پیاده سازی فرآیندها در نرم افزار های BPMS
شناسایی گلوگاه های فرآیند
شناسایی و حذف دوباره کاری ها و فعالیتهای غیر ضروری در فرآیندها
و…

 

خدمات پیشنهادی
شناسایی فرآیندهای کسب و کار(BPM)
باز طراحی فرآیندهای کسب و کار(BPR)
‌سیستم مدیریت فرایندهای کسب‌وکار (BPMN)
طراحی داشبورد مدیریت فرآیندها

آخرین اخبار