BPMN

مقدمه ­ای بر مدل­سازی فرآیندهای کسب و کار (BPMN)

هدف از مدلسازی فرآیندهای کسب و کار ایجاد زبانی مشترک بین واحدها و افراد مختلف سازمان می باشد، همچنین مدل سازی فرآیندها کمک میکند تا روندها و نحوه انجام فرآیندها بهتر شناسایی و درک شود و از مشکلات و پیچیدگی­ها جلوگیری کند. برای دستیابی به زبان مشترک، مدلسازی فرآیندها می بایست مطابق استاندارد مشخص و در قالب اشکال گرافیکی تعریف شود که برای تمامی کارکان درگیر در فرآیند قابل درک باشد. مدل سازی فرآیندها شامل مجموعه­ای از فرایندهاو چگونگی ارتباط آنها می باشد که نشان میدهد چه کسی، طی چه مراتبی و به چه ترتیبی فرآیند را انجام میدهد. علاوه بر این، مدل سازی فرآیند به روشن ساختن مستولیتها، شناسایی ناکارآمدیهای فرایند، طراحی رویه­های جدید و… کمک می کند.

(با مدل سازی فرآیندها بیشتر آشنا شوید)

جهت ترسیم و مدل سازی نقشه­ های فرآیندی از استاندارد BPMN استفاده می شود. استانداردBPMN  یک زبان مشترک جهانی است که شامل مجموعه­ای از علامتها، نشانه ­ها و شیوه ­های استاندارد برای مدلسازی فرایندهای کسب و کار می باشد که میتواند پیچیده­ ترین فرآیندها را به نمودار و اشکال قابل فهم تبدیل کرده و موجب شود تا یک فهم مشترک و عمومی در ساختار سازمانی ایجاد شود.

 

رویکرد شرکت کیفیت سازان برتر  

رویکرد شرکت کیفیت سازان برتر در مشاوره جهت مدل سازی فرآیندهای کسب و کار به شرح ذیل می‌باشد:

ایجاد نگرش فرآیندی

شناسایی و طبقه بندی فرآیندهای سازمان

مستند نمودن و ایجاد شناسنامه های فرآیندی

تعیین شاخص به منظور پایش و بهبود فرآیندها

ترسیم نقشه های فرآیندی

شناسایی گلوگاه های فرآیند

شناسایی و حذف دوباره کاری ها و فعالیتهای غیر ضروری در فرآیندها

و…

 

خدمات پیشنهادی

شناسایی فرآیندهای کسب و کار(BPM)

باز طراحی فرآیندهای کسب و کار(BPR)

‌سیستم مدیریت فرایندهای کسب‌وکار (BPMS)

آخرین اخبار