BPM

مقدمه ای بر مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM)

فرآیندهای کسب و کار مجموعه وظایف مرتبط با هم به منظور دستیابی به نتایج مورد نظر می­باشند. فرآیندهای کسب و کار در واقع جزو دارایی­های اصلی هر شرکت می­باشند که میتواند تاثیر مستقیم بر جذابیت محصولات و خدمات و رسوخ محصولات و خدمات در بازار داشته باشد. فرآیندها به سازمان­ها کمک می­کنند تا سیستم­ها، داده­ها و منابع در سرتاسر سازمان یکپارچه شوند. در هر سازمانی کارها و فرآیندهایی در حال انجام است اما استخراج، شناسایی و طبقه­بندی این کارها و فرآیندها به عهده مدیریت فرآیندهای کسب و کار(BPM) می­باشد. مدیریت فرآیندهای کسب و کار در واقع هنر و علم نظارت بر نحوه انجام کار است که می­تواند از طریق مشخص نمودن مسئولیت واحدها و نفرات از دوباره کاری­ها، صرف هزینه و زمان اضافی جلوگیری نماید و منجر به ایجاد فرصتهای بهبود شود.

مراحل چرخه مدیریت فرآیندهای کسب و کار BPM

رویکرد شرکت کیفیت سازان برتر  

رویکرد شرکت کیفیت سازان برتر در مشاوره استقرار و سیستم مدیریت فرآیندهای کسب و کار به شرح ذیل می‌باشد:

ایجاد نگرش فرآیندی

شناسایی و طبقه بندی فرآیندهای سازمان از طریق ابعاد مختلف:

مطالعه تطبیقی با مدل های مرجع فرآیند از جمله APQC 

بررسی نقشه فرآیندی سازمان

بررسی تعاملات محیطی سازمان

بررسی ساختار سازمانی، شرح وظایف و مسئولیت ها

بررسی اهداف و استراتژی های سازمان

مصاحبه با افراد کلیدی و خبره سازمان

مطالعه اسناد بالادستی

بررسی استانداردهای مدیریتی استقرار یافته در سازمان

مستند نمودن و ایجاد شناسنامه های فرآیندی

تعیین شاخص به منظور پایش و بهبود فرآیندها

و…

 

خدمات پیشنهادی

استقرار / به‌روزآوری سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015

مدل‌سازی فرایندهای کسب‌وکار (BPMN)

سیستم مدیریت فرایندهای کسب‌وکار (BPMS)

آخرین اخبار