رزومه آقای مهندس قطبی

مشخصات اولیه
نام و نام خانوادگی : عبدالله قطبی الاملی
سال تولد: ۱۳۵۲
آدرس الکترونیکی : info_ghotbi@yahoo.com
کارشناسی:
رشته تحصیلی: مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی
کارشناسی ارشد:
رشته تحصیلی: مدیریت اجرایی(MBA)

 

سوابق آموزشی
دارای گواهینامه ممیزی سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودرو ISO /TS16949:2002
دارای گواهینامه ممیزی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2000 از شرکت QMI کانادا
دارای گواهینامه ممیزی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2000 از شرکت SGS سوئیس
دارای گواهینامه سر ممیزی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2000 از شرکت MIC انگلیس
دارای گواهینامه سر ممیزی سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2004 از شرکت MIC انگلیس
دارای گواهینامه ارزیابی تعالی سازمان ها (EFQM ) از شرکت URS
دارای گواهینامه سرممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلیOHSAS18001:2007 از MIC انگلیس
دارای گواهینامه نرم افزار کنترل پروژه (MSP)
دارای گواهینامه آشنایی و مستندسازی در ISO/TS16949 از مدیریت صنعتی
دارای گواهینامه مدیریت بازرگانی در مشاوره از انجمن مدیریت ایران
دارای گواهینامه کامپیوتر( سطوح مدیریتی ) ازشرکت ایز ایران
دارای گواهینامه سرممیزی ISO9001:2008 از شرکت MIC
دارای گواهینامه سرممیزی ISO/TS16949:2009 صنایع خودرو سازی از SMMT
سرممیز شخص ثالث سیستم های مدیریت کیفیت ، ایمنی و بهداشت شغلی و محیط زیست (IMS) و سرممیزی ISO/TS16949
و…

 

برخی از سوابق تدریس
شرکت کشت و صنعت ( امیر کبیر ) – آموزش ممیزی سیستم مدیریت کیفیت ISO9000
شرکت کشت و صنعت ( دعبل خزایی ) – آموزش ممیزی در سیستم مدیریت کیفیت ISO9000
شرکت میهن سیکلت ارس – آموزش مستند سازی و ممیزی در ISO9000
شرکت میهن سیکلت ارس –تحقیقات بازار
شرکت میهن سیکلت ارس- خانه‌داری صنعتی (۵S)
شرکت میکرو طرح – آموزش مستند سازی و ممیزی در ISO9000
اسناد پزشکی کرج- آموزش ممیزی در ISO9000
اسناد پزشکی کرج- آموزش آشنایی و مستند سازی در ISO9000
تولیدی صنعتی فارسی– آموزش آشنایی، مستند سازی و ممیزی در ISO/TS 16949
تولیدی صنعتی فارسی – خانه‌داری صنعتی (۵S)
تولیدی صنعتی مولود– آموزش آشنایی، مستند سازی و ممیزی در ISO9000
شرکت پژوهش و فنآوری ( پتروشیمی )- آموزش مستند سازی در ISO9000
شرکت لاستیک سازی ث.ث.ث- آموزش آشنایی و مستند سازی در ISO/TS 16949
شرکت لاستیک سازی ث.ث.ث- آموزش ابزار های کیفیت نظیر ( SPC-FMEA-COQ-CIP و….)
شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری – آموزش آشنایی و مستند سازی در IMS
شرکت میکرو طرح- آموزش آشنایی و مستند سازی در ISO9000
شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری – آموزش الزامات قانونی و آمادگی واکنش در شرایط اضطراری (ISO 14001&OHSAS 18001)
شرکت میکرو طرح- نیازسنجی آموزشی
شرکت بهره برداری نفت وگاز آغاجاری – آموزش ممیزی داخلی براساس استاندارد IMS
شرکت سازه برتر- آموزش آشنایی و مستند سازی در ISO/TS 16949
شرکت سازه برتر – آموزش ابزار های کیفیت نظیر ( SPC-5S-FMEA-COQ-CIPو…. )
شرکت شیمیایی داروئی ارسطو- آموزش کالیبراسیون
شرکت بهساز قیر – آموزش کالیبراسیون
شرکت نوین قطعه اندیش – آموزش مدل تعالی سازمان(EFQM )
مدیریت تولید برق جنوب غرب آبادان – آموزش آشنایی با سیستم مدیریت یکپارچه IMS
نیروگاه منتظر قائم – آشنایی و مستندسازی در استاندارد ISO9000
شرکت‌مدیریت‌بهره‌برداری سدونیروگاه مسجدسلیمان-آموزش‌آشنایی ومستندسازی درسیستم‌مدیریت‌یکپارچهIMS
شرکت مدیریت بهره برداری سد و نیروگاه مسجد سلیمان- آموزش ممیزی در سیستم مدیریت یکپارچه IMS
شرکت‌مدیریت ‌بهره‌برداری سدونیروگاه کرخه-آموزش‌آشنایی ومستندسازی درسیستم‌مدیریت‌یکپارچهIMS
شرکت مدیریت بهره برداری سد و نیروگاه کرخه- آموزش ابزارهای کیفی
شرکت مدیریت بهره برداری سد و نیروگاه مسجد سلیمان- آموزش ممیزی در سیستم مدیریت یکپارچه IMS
شرکت تولید لوله و پوشش سلفچگان- خانه‌داری صنعتی (۵S)
مناطق نفت خیز جنوب – آموزش خانه‌داری صنعتی (۵S)
مناطق نفت خیز جنوب – آموزش ممیزی داخلی(ISO9001:2000 و سیستم مدیریت یکپارچه IMS)
شرکت مهندسی ست- آموزش مدیریت پروژهISO10006
استانداری قم- نظام آراستگی
برق منطقه ای هرمزگان – آموزش ممیزی داخلی
برق منطقه ای هرمزگان- آموزش تربیت ارزیاب
برق منطقه ای هرمزگان – آموزش شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی و مخاطرات شغلی
بانک مهر- آموزش خانه‌داری صنعتی (۵S)
موسسسه مالی و اعتباری صالحین – آموزش ممیزی داخلیISO9001:2000
موسسسه مالی و اعتباری صالحین – آموزش الزامات سیستم مدیریت کیفیت
شرکت اریا اس جی اس- آموزش الزامات سیستم مدیریت یکپارچه
شرکت پتروشیمی غدیر- آموزش ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه

 

برخی از سوابق اجرایی
مدیریت بهره برداری تولید برق فارس- مدیر پروژه نظام آراستگی(۵S)
مدیریت بهره برداری تولید برق فارس – مدیر پروژه سیستم مدیریت کیفیتISO9001:2000
مدیریت بهره برداری تولید برق فارس- مدیر پروژه IMS
نیروگاه گازی جنوبغرب آبادان – مدیر پروژه IMS
مدیریت تولید برق منتظر قائم – کارشناس پروژه IMS
شرکت مدیریت بهره برداری سد و نیروگاه مسجد سلیمان- مدیر پروژه IMS
شرکت مدیریت بهره برداری سد و نیروگاه کرخه- مدیر پروژه IMS
شرکت پیمانغرب(برق منطقه ای غرب)- کارشناس پروژه IMS
شرکت برق طوس (مشهد)- کارشناسIMS
شرکت مدیریت برق جنوب فارس(نیروگاه های کازرون،جهرم،بوشهر و کنگان)مدیر پروژه IMS
شرکت مدیریت تولید برق اهواز( نیروگاه رامین) – مدیر پروژه IMS
برق منطقه ای استان هرمزگان – مدیر پروژه سیستم مدیریت کیفیت آموزش۱۰۰۱۵
شرکت توزیع برق استان کرمانشاه- مدیر پروژه نظام آراستگی
نیروگاه گازی شیراز- مدیر پروژه سیستم مدیریت یکپارچهIMS
شرکت پالایش نیرو- مدیر مهندسی صنایع
شرکت شبکه آبیاری خوزستان (زهره و جراحی )-مدیر پروژه ISO9001
شرکت مشاور نیرو– کارشناس سیستم مدیریت کیفیت و مدل تعالی سازمان(EFQM )
شرکت نیرو و توان – کارشناس پروژه ISO9001
دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی کرج – مدیر پروژه استاندارد ISO9001
دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی استان شهر کرد- مدیر پروژه ISO9001
دفتر طب کار کرج – مدیر پروژه ISO9001
شرکت شوکو پارس – پیاده سازی و اجرای FMEA
شرکت شوکو پارس – سرپرست واحد برنامه ریزی تولید وکنترل موجودی
مجلس شورای اسلامی ( ساختمان جدید ) – طراحی سیستم کدینگ
شرکت تولید دارو – پیاده سازی سیستم تعمیرات و نگهداری PM
بیمارستان حضرت فاطمه(س ) کرمان -کارشناس پروژه IMS
شرکت تولیدی و صنعتی شرکا – مدیر پروژه ISO9001
شرکت تولیدی و صنعتی ایران قالب نو – مدیر پروژه ISO9001
شرکت تولیدی و صنعتی کاوش صنعت – کارشناس پروژه ISO9001
شرکت تولیدی و صنعتی صنایع وحید – مدیر پروژه ISO9001
شرکت تولیدی و صنعتی انتظاری – کارشناس پروژه ISO9001
شرکت توسعه نیشکر ( امیر کبیر ) – مشاور و ممیز پروژه ISO9001
شرکت نیک تحریر شاهین – کارشناس پروژه ISO9001
شرکت توسعه نیشکر ( دعبل خزایی ) – مشاور و ممیز پروژه ISO9001
تولیدی و صنعتی لرانتیک – مدیر پروژه ISO9001
شرکت میهن سیکلت ارس– مدیر پروژه استاندارد ISO9001
شرکت میهن سیکلت ارس- خانه داری صنعتی (۵S)
شرکت توس پیوند– کارشناس عارضه یابی (EFQM)
کارخانه قند تربت حیدریه – کارشناس عارضه یابی (EFQM)
وزارت امور اقتصادی و دارائی(خزانه داری کل کشور)- مدیر پروژه ISO9001
شرکت میکرو طرح -مدیر پروژه ISO9001
شرکت پژوهش و فنآوری ایران -کارشناس پروژه ISO9001
تولیدی و صنعتی مولود – مدیر پروژه ISO9001
تولیدی و صنعتی فارسی – مدیر پروژه ISO9001
شرکت خوش نوش همدان – ممیز سیستم طراحی شده ISO9001:2000
شرکت خوش نوش همدان- خانه داری صنعتی (۵S)
شرکت نفت و گاز آغاجاری – کارشناس پروژه IMS
شرکت کشت و صنعت امام خمینی( توسعه نیشکر ) – کارشناس پروژه IMS
شرکت لاستیک ث.ث.ث – مدیر پروژه ISO/TS16949
شرکت سازه برتر – مدیر پروژه ISO/TS16949
شرکت عایق گستر – مدیر پروژه ISO/TS16949
شرکت پالایش نفت آبادان- کارشناس پروژه OHSAS 18001:1999
شرکت پالایش نفت آبادان- کارشناس پروژه ISO14001:2004
شرکت آریا اس.جی.اس- مدیر پروژه ISO9001
شرکت تهران سینا- مدیر پروژه ISO13485 و ISO9001
شرکت سندس طب- مدیر پروژه ISO13485 و ISO9001
بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی الزهراء زاهدان- مدیر پروژه IMS
دانشگاه علوم پزشکی همدان- کارشناس پروژه ISO9001
شرکت پیشرو درمان- مدیر پروژه ISO13485 و ISO9001
شرکت گاز استان خراسان رضوی- کارشناس پروژه IMS
شرکت گاز استان کهگیلویه و بویر احمد- مدیر پروژه IMS
مرکز بهداشت تویسرکان- مدیر پروژهISO9001
شرکت آیریانیک – مدیر پروژه ISO13485 و ISO9001
شرکت پتروشیمی فن آوران- کارشناس پروژهIMS
شرکت دالگستر بیستون- مدیر پروژه IMS
شرکت ساختمانی ست- مدیر پروژه ISO9001
شرکت مهندسین مشاور ماهر و همکاران- مدیر پروژه ISO9001
شرکت لوله و تجهیزات سدید- مدیر پروژه IMSو HSE
شرکت بین المللی استراتوس مدیر پروژه IMS
شرکت دالگستربیستون – سیستم مدیریت یکپارچهIMS
موسسه مالی و اعتباری مهر – مدیر پروژه نظام آراستگی
موسسه مالی و اعتباری صالحین – مدیر پروژه ISO9001
و…

آخرین اخبار