۶ سیگما

مقدمه ای بر شش سیگما(SIX SIGMA)
شش سیگما یک روش جامع بهبود اثربخشی سازمانی است که در درون خود از ساختار، برنامه و ابزارهای توانمند مدیریت کیفیت برخوردار است. شش سیگما به کمک ابزارهای آماری، عملکرد فرآیند را به صورت کمی توصیف می نماید و از این رهگذر می توان تغییرات به وجود آمده شامل بهبود و پسرفت ایجاد شده را در فرآیند ها و محصولات و خدمات ارایه شده از سوی سازمان مشاهده کرد. برای رسیدن به سطح شش سیگما در هر فرآیند سازمان، تباید تعداد عیوب از ۳.۴ در هر یک میلیون تولید تجاوز نماید. درواقع شش سیگما یک نگرش منضبط، داده محور و روشی برای حذف عیبها در هر فرآیند، محصول و خدمت می­باشد که دامنه آن از ساخت تا فروش محصولات و خدمات را در بر می­گیرد و شامل همه محصولات و خدمات ارایه شده از سوی یک سازمان می­گردد. این گفته بدین معنی است که شش سیگما به دنبال تولید محصول یا ارائه خدمتی است که عاری از هر گونه نقص باشد و بتواند خواسته­های مشتریان را در سه زمینه کیفیت، زمان و هزینه، برآورده سازد. در واقع هدف بنیادین شش سیگما اجرای راهبردی اقدامات مبتنی بر اندازه­گیری عملکرد است و از طریق اجرای پروژه­های بهبود، سعی در کاهش نوسانات فرآیند و بهبود آن دارد. اساساٌ شش سیگما به عنوان هدف فرآیند کیفیت مطرح است. این برنامه فراتر از اندازه گیری، تشخیص و تفکیک اقلام موثر صرف است. این برنامه شامل اصول مدیریت کاملاٌ جدید است و اجرای آن نیازمند اعتماد به تمامی اعضای نیروی کار و آموزش و پرورش آنهاست. یعنی یک فرآیند مدیریت، مشارکتی که تمام سطوح تأکید دارد.

 

رویکرد شرکت کیفیت سازان برتر
رویکرد شرکت کیفیت سازان برتر در مشاور و استقرار شش سیگما به شرح ذیل می باشد:
ایجاد نگرش فرایندی
توسعه نگرش سیستمی به مدیریت
کنترل کیفیت آماری
اندازه گیری و تجزیه تحلیل شاخص های فرآیندی
ترسیم نمودارهای آماری از جمله نمودار فراوانی، پارتو، سری های زمانی و…
شناسایی فعالیت های بدون ارزش افزوده و مشکلات موجود
ارائه راه حل های بهبود
بررسی رضایت مشتریان
و…

 

خدمات پیشنهادی
مدیریت فرآیندهای کسب و کار(BPM)
مدل سازی فرآیندهای کسب و کار(BPMN)
پیاده سازی و اجرای سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار(BPMS)
استقرار / به‌روزآوری سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2015
راهنمای رسیدگی به شکایات مشتریانISO10002
راهنمای نظارت و اندازه گیری رضایت مشتریISO10004
مدیریت کیفیت جامع

آخرین اخبار