• نظام آراستگی
    5s concept image with all phases written over blue grey background.

۵s

مقدمه ای بر نظام آراستگی ۵S
از اوایل قرن جاری که توجه کشورهای پیشگام در صنعت به تولید انبوه و نیاز به افزایش بهره‌وری بویژه از طریق نیروی انسانی معطوف شد و اینکه توجه به عوامل محیطی کار میتواند اثر مطلوبی بر بهره‌وری داشته باشند ، مورد توجه قرار گرفت . این مجموعه مطالعات و بررسیها علاوه بر اثبات تاثیر عوامل محیطی مثل نور ، صدا وغیره به روانشناسی کار و پیدایش دیدگاه علمی روابط در محیط کار نیز موجب گردید . توسعه واحدهای صنعتی و به تبع آن حمل ونقلهای زیاد و ازسوی دیگر ضایعات و زواید مانند دود ، بو ، گرما ، سرما ، سر وصدا وغیره همه و همه از عواملی شدند که اگر با حساب و کتاب و نظم و انظباط تنظیم و جمع و جور نشوند معلوم نیست چه تاثیرات روانی و حادثه‌های خطرناکی بوجود آید ، اما بسیاری معتقدند که صنعت را نیز با توجه به طبیعتش که ریخت و پاش و آلودگی دارد میتوان تا حد معینی با آن مبارزه کرد از این رو مجموعه‌ای از ضوابط در کشورهای غربی برای بخش صنایع که با سلامتی انسان در ارتباط است گردآوری شد که به آن House keeping (خانه داری صنعتی) میگویند .
بعد از جنگ جهانی دوم ژاپن با نگرش تازه به بازسازی صنایع خود پرداخت . بسیاری از اصول مدیریت مورد بازیابی قرار گرفت و توجه بیشتری به مهندسی صنایع و اصول روابط انسانی در صنعت آغاز شد لذا آنها با الگو برداری از House keeping و عبور از درایت ویژه مدیریت ژاپنی نظام فراگیر ۵S را در صنایع ژاپن آغاز کردند .
نظام ۵S یک روش دائمی و منظم محیطی را فراهم میکند که آزردگی ، خستگی ، حوادث ، نابسامانی ، دست و پا گیری ، تاخیر ها ، برخوردها از هر نوع و بالاخره استهلاک را کاهش میدهد که این امر بطور غیر مستقیم موجب بهبود روحیه در محیط کار و در نهایت افزایش بهره‌وری میگردد .

 

رویکرد شرکت کیفیت سازان برتر
رویکرد شرکت کیفیت سازان برتر در مشاوره استقرار نظام آراستگی ۵S، به شرح ذیل می‌باشد:
استقرار S1 نظام آراستگی(جداسازی و تفکیک)
شامل آموزش و آشنایی با مباحث و رویکرد های مورد استفاده از جمله تفکیک اقلام ضروری از غیر ضروری، RED TAG و… برای استقرار این مرحله
استقرار S2 نظام آراستگی(نظم و ترتیب)
به کارگیری رویکردهایی از جمله تعیین نام برای کمدها، بایگانی و… جهت قرار دادن تمامی اقلام در جای مناسب خود، استفاده از قانون دو دست برای قرار دادن اقلام و…
استقرار S3 نظام آراستگی(پاکیزه سازی)
رویکرد برای این مرحله تعیین برنامه نظافت به صورت دوره ای با تعیین تجهیزات و مکانهای مورد نظر می باشد.
استقرار S4 نظام آراستگی(استاندارد سازی)
هدف از این مرحله مرور ۳ مرحله قبل می باشد که به کمک روشهای اجرایی، چک لیست ها و بررسی های ادواری این مهم اتفاق خواهد افتاد.
استقرار S5 نظام آراستگی(فرهنگ سازی)
نهایتا ایجاد فرهنگ نظام آراستگی می تواند از طریق فعالیت های انگیزشی در سازمان ایجاد گردد.

 

خدمات پیشنهادی
استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015
مدیریت فرایند کسب‌وکار (BPM)
مدل‌سازی فرایندهای کسب‌وکار (BPMN)
سیستم مدیریت فرایندهای کسب‌وکار (BPMS)

آخرین اخبار