کایزن

مقدمه ای بر کایزن
در زبان ژاپنی، کایزن یعنی بهبود مستمر، البته بهبودی که همگان اعم از مدیران و کارکنان باید به آن توجه کنند و تقریبا کم هزینه باشد. فلسفه کایزن بر این اساس بنا شده است که شیوه زندکی ما اعم از کاری، اجتماعی و خانوادگی، بر تلاش در جهت بهبود مستمر تمرکز یابد. این مفهوم برای بسیاری از ژاپنی ها به قدری عادی و روشن است که حتی متوجه دارا بودن و انجام آن نیستند. کایزن سهم بزرگی در موفقیت رقابتی ژاپنی ها داشته است. گرچه بهبودهای تحت عنوان کایزن کوچک به نظر می رسند ولی فرآیند کایزن در بلند مدت نتایج چشمگیر و هیجان آوری خواهد داشت. در کایزن دستیابی به موفقیت با خطرپذیری کمتری همراه است و مدیران را متحمل هزینه های گزاف نمیکند.
مفاهیم اصلی که کایزن بر آن استوار است؛
تاکید بر فرآیند، به جای تاکید بر نتیجه هدف
پیروی از چرخه های PDCA(برنامه ریزی، اقدام، ممیزی و اجرا) و (استاندارد سازی، اقدام، ممیزی و اجرا)
اولویت بخشی به کیفیت
اظهار نظر بر اساس آمار و داده های صحیح
تمرکز بر مشتریان

رویکرد شرکت کیفیت سازان برتر
رویکرد شرکت کیفیت سازان برتر در مشاوره استقرار کایزن به شرح ذیل می‌باشد:
ایجاد نگرش سیستمی
آموزش پرسنل در راستای بهبود مستمر
بهبود فرآیندهای کسب و کار
شناسایی فعالیتهای هزینه بر و همراه با اتلاف
تعیین و پایش اهداف کلان و خرد
تجزیه و تحلیل بر اساس داده ها
مدیریت ارتباط با مشتریان

خدمات پیشنهادی
استقرار / به‌روزآوری سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015
مدیریت فرایند کسب‌وکار (BPM)
مدل‌سازی فرایندهای کسب‌وکار (BPMN)
سیستم مدیریت فرایندهای کسب‌وکار (BPMS)
توسعه داشبوردهای مدیریتی
راهنمای رسیدگی به شکایات مشتریانISO10002
راهنمای نظارت و اندازه گیری رضایت مشتریISO10004

آخرین اخبار