مدیریت کیفیت

سیستم مدیریت کیفیت یا به اختصار QMS، مجموعه ای از فرایندها هستند که مشخصا بر برآورده ساختن نیازهای مشتریان متمرکز شده‌اند. بکارگیری یک سیستم مدیریت کیفیت، یک تصمیم استراتژیک برای سازمان است که به سازمان کمک می کند تا عملکرد کلی خود را بهبود داده و یک مبنای منطقی برای فعالیت های توسعه پایدار فراهم نماید.
سیستم های مدیریت کیفیت سال ها است که در سازمان های ایرانی به کار گرفته شده اند و نتایج مختلفی را برای آنها به ارمغان آورده اند. از جمله منافع پیاده سازی استانداردهای مدیریت کیفیت:
اثبات توانایی سازمان ها به ارائه مستمر محصولات وخدماتی که الزامات مشتری و همچنین الزامات قانونی را بر آورده می سازند.
استفاده از فرصت های فرا روی سازمان به منظور افزایش رضایت مشتریان
شناسایی ریسک ها و فرصتهای مرتبط با اهداف و بافت سازمان
و… می باشد.
از جمله مهمترین سیستم ها در زمینه مدیریت کیفیت می توان به ISO9001 اشاره نمود.

آخرین اخبار