قدرتمند ترین نرم افزار در هوشمند سازی کسب و کار کدام است؟

شاید سوال بسیاری از افرادی که به تازگی وارد این حوزه شده اند و یا دنبال یادگیری یک نرم افزار در زمینه هوشمند سازی کسب و کار و طراحی داشبوردهای مدیریتی هستند این باشد که آیا نرم افزار قدرتمندی تو این زمینه وجود دارد یا کدام نرم افزار قابلیت اعتماد و امکانات بیشتری برای هوشمند نمودن کسب و کار دارد؟
برای پاسخ به این سوال میتوان به گزارش سالیانه شرکت گارتنر که به طبقه بندی و تحلیل نرم افزارهای هوش تجاری می پردازد ارجاع نماییم. در این گزارش نرم افزار ها به ۴ گروه؛ گروه اول leader یا رهبران و پیشروها، گروه دوم challengers یا مدعیان و رقیبان، گروه سوم visionaries یا آینده نگرها و نهایتا گروه چهارم niche players یا بازیگران ذخیره تقسیم می شوند.
اگر به گزارشهای چند ساله اخیر شرکت گارتنر توجه شود، رشد بسیار بالای نرم افزار power BI قابل مشاهده است و این می تواند در انتخاب قدرتمندترین نرم افزارهای هوش تجاری بسیار کمک کند.

نرم افزار هوش تجاری پاور بی آی

POWER BI

آخرین اخبار