طرح ممیزی داخلی به یُمن ۱۵ سالگی تاسیس کیفیت سازان برتر

ما مفتخریم در مسیر ارتقا و تعالی سازمانی و استقرار سیستم های مدیریتی در سالیان گذشته همراه شما بوده ایم تا نقشی کوچک در این مسیر پر چالش داشته باشیم . امسال به یمن ۱۵ سالگی تاسیس شرکت کیفیت سازان برتر زمان و پیمودن مسیر توسعه و تعالی و تشکیل گروه کیفیت، برآن شدیم تا در فرایند ممیزی سیستم های مدیریتی و مستقر در سطح سازمان توسط کارشناسان مجرب، همراه شما باشیم.
ممیزی داخلی را انتخاب کردیم تا به مشتریان خود یاری رسانیم مشکلات سییستم های مدیریتی و میزان انطباق با الزامات استانداردها را شناسایی کرده و مسیر راهی شفاف برای بهبود سیستم ها ترسیم گردد.
از آنکه به ما اعتماد داریم سپاسگزاریم.

آخرین اخبار