شرکت مدیریت تولید برق نکا موفق به اخذ گواهینامه های ویرایش ۲۰۱۵ سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) گردید

شرکت مدیریت تولید برق نکا بار دیگر موفق به اخذ گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) ویرایش ۲۰۱۵ و ۲۰۱۸ از شرکت MICگردید.
پس از گذشت نزدیک به دو دهه از استقرار و جاری سازی سیستم مدیریت یکپارچه(IMS) شامل استاندارهای ISO14001 ,OHSAS18001 , ISO 9001 در شرکت مدیریت تولید برق نکا، به منظور توسعه یادگیری، همسویی و بروزآمدی با تغییرات عمده در ویرایش سال ۲۰۱۵ استاندارهای سیستم مدیریت کیفیت و محیط زیست و ویرایش سال ۲۰۱۸ استاندارد ISO45001 و همچنین الزام سازمان بین المللی استاندارد(ISO)، دستیابی و تحقق این مهم بعنوان یکی از اهداف مهم شرکت تعیین گردید.
لذا با تلاش و همت کارکنان، حمایت و همراهی مدیران ارشد سازمان و مشاوره شرکت کیفیت سازان برتر زمان با انجام فعالیت ها و اقدامات مهمی از قبیل تدوین و جاری سازی برنامه ریزی استراتژیک، برنامه عملیاتی، بودجه ریزی، بازطراحی فرآیندها، مدیریت دانش ، مدیریت ریسک کیفیت، مدیریت ریسک ایمنی و مخاطرات شغلی، شناسایی و ارزیابی جنبه های محیط زیستی و … آمادگی لازم جهت تامین نیازها و الزامات استانداردها در سازمان فراهم گردید.
فرآیند ممیزی شخص سوم مورخ ۲۲ و ۲۳ تیر سال ۱۳۹۸ با حضور ممیزان محترم شرکت MIC در محل شرکت مدیریت تولید برق نکا برگزار و در پایان ممیزی با ارائه گزارش ممیزی شامل نقاط قوت و فرصت های بهبود توسط ممیزان در جلسه اختتامیه، سازمان موفق به دریافت گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) گردید. در ادامه جناب آقای مهندس نعمتی مدیر عامل محترم شرکت ضمن تشکر از ممیزین محترم و قدردانی از کلیه همکاران، فرصت های بهبود ارائه شده را برای یادگیری مغتنم شمرده و این موفقیت را به کلیه کارکنان تبریک عرض نمودند.

آخرین اخبار