سمینار آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2015

هدف دوره :
آشنایی با تاریخچه و تحولات و تعاریف مربوط به کیفیت واصول مدیریت کیفیت.

 

محتوای دوره :
در این دوره پیدایش مدیریت کیفیت، روند توسعه آن و به وجود آمدن استاندارد ملی و بین المللی در چارچوب مدیریت و تضمین کیفیت، مورد اشاره قرار می گیرد.
ساختار استاندارد های کیفیت و تعاریف کیفیت در این دوره به بحث گذاشته میشود واستاندارد ها و انواع آن بررسی شده و مراحل استقرار و پیاده سازی سیستم در این دوره تشریح می گردد .

 

پیش نیاز:

ندارد

کارگاه آموزشی:

ندارد

مدت دوره:

۱روز از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۶:۳۰

آخرین اخبار