دوره های اختصاصی

بخشی از دوره های تخصصی و کاربردی، دوره های اختصاصی هستند. این دوره ها برخلاف دوره های تقویمی در حوزه های ذیل قابلیت انعطاف بیشتر با خواسته و نیاز مشتریان را دارا می باشند :
طول دوره

در این دوره ها زمان مورد نیاز برای ارائه مباحث با همفکری و براساس نیاز کارفرما تعیین و مشخص می گردد.
سرفصل دوره ها

در این دوره ها با توجه به خواسته و نیاز کارفرما امکان ارائه سرفصل هایی متناسب با شرح شغل و فضای کسب و کار کارفرما وجود دارد.
مکان

مکان برگزاری این دوره ها بنا به درخواست کارفرما می تواند در محل برگزاری دوره های شرکت کیفیت سازان برتر زمان و یا محل خود کارفرما انتخاب گردد.
زمان

زمان برگزاری دوره با مشورت و همفکری کارفرما در این دوره ها تعیین می گردد.

برای استعلام برگزاری دوره های اختصاصی،شرکت ها و سازمان ها می توانند درخواست خود را به فاکس سازمان به شماره ۷۷۷۴۵۳۷۳ ارسال نمایند.

شماره های تماس مستقیم تیم دوره های اختصاصی
۷۷۷۴۵۳۷۳

آخرین اخبار