دوره آموزشی نظام ساماندهی و آراستگی محیط کار ( ۵S ) در پست گیلان

در این دوره آموزشی که مدیر کل ، معاون امور پستی ، روسای ادارات  ستادی و روسای دفاتر پستی و جمعی از کارمندان پست گیلان حضور داشتند ، مهندس سجودیان ( نماینده شرکت کیفیت سازان برتر زمان ) بعنوان مدرس این دوره به ارائه توضیحات و معرفی شاخصها و فوائد این طرح پرداختند .

در این دوره همچنین مهندس رضایتی مدیر کل پست گیلان ضمن با اهمیت شمردن این کلاس آموزشی نسبت به اجرای صحیح و اصولی آن تاکید نموده و آنرا در راستای بهبود عملکرد سیستم بسیار مثبت برشمردند . ایشان همچنین به یادآوری خاطراتی از ابتکار پرسنل پست گیلان در اجرای نظام آراستگی و ارائه هر چه مناسبتر سرویسهای خدماتی به همشهریان فهیم گیلانی اشاره داشتند .

مهندس سجودیان پنج اصل مهم این دروه آموزش را ساماندهی ، نظم و ترتیب، پاکیزه سازی ، استاندارد سازی و انضباط  ونگهداری  برشمردند .

این دوره آموزش در ادامه ۵ هدف عمده را نیز به دنبال خواهد داشت که ارتقای کیفیت ، افزایش بهره وری  و رسیدن به کارآئی ، برقراری ایمنی و در نهایت کاهش ضایعات و خرابی تجهیزات می باشد  .

آخرین اخبار