درباره ما

شرکت “کیفیت سازان برتر ” با هدف تعمیم ”نگرش سیستمی” در ســطح فعالیت‌ها و پروژه‌ها و افزایش سطح رضایت مندی کارفرمایان محترم تشکیل گردیده است.  بدین ترتیب تخصص ها و دانش کسب شده در هر یک از شرکتها، در یک مجموعه بزرگ با اهداف پروژه های ملی و مؤثر در پیشرفت کشور گردآمده است  تا با دیدگاهی نوین به مشاوره، در عرصه مدیریت نوین خدمات شایانی را ارائه دهد.

 

استراتژی های محوری 

ارتقاء نام و اعتبار شرکت  در سطح کشور
گسترش شبکه ای نیروی انسانی
تضمین خدمات انجام شده
توسعه رویکرد تخصصی به فعالیت های شرکت
ایجاد تنوع در کسب و کار ، محصولات و خدمات شرکت
همکاری گسترده با شرکت های همکار و ارائه خدمات تخصص

آخرین اخبار