شرکت برق منطقه ای هرمزگان موفق به اخذ گواهینامه های ویرایش ۲۰۱۵ سیستم مدیریت کیفیت (IMS) گردید

شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان باردیگر، با شایستگی موفق به دریافت گواهینامه های ویرایش سال ۲۰۱۵ سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) از شرکت MICگردید.

پس از گذشت یک دهه از استقرار و جاری سازی سیستم مدیریت یکپارچه(IMS) شامل استاندارهای : ISO9001:2008, ISO14001:2004, OHSAS18001:2007 , ISO 10015:1999 در شرکت برق منطقه ای هرمزگان، به منظور توسعه یادگیری، همسویی و بروزآمدی با تغییرات عمده در ویرایش سال ۲۰۱۵ استاندارهای سیستم مدیریتکیفیت و محیط زیست و همچنین الزام سازمان ایزو، دستیابی و تحقق این مهم بعنوان یکی از اهداف  مهم شرکت تعیین گردید.

لذا با تلاش و همت کارکنان، حمایت و همراهی مدیران ارشد سازمان و مشاوره شرکت کیفیت سازان برتر زمان با انجام فعالیت ها و اقدامات مهمی از قبیل تدوین و جاری سازی آرمان مشترک، برنامه ریزی استراتژیک، برنامه عملیاتی، بودجه ریزی، بازطراحی فرآیندها، مدیریت دانش ، مدیریت ریسک و … آمادگی لازم جهت تامین نیازها و الزامات استانداردها در سازمان فراهم گردید.

فرآیند ممیزی شخص سوم در مهرماه سال ۱۳۹۷با حضور ممیزان محترم شرکت  MIC آقایان سدهی زاده و میرزایی در محل شرکت برق منطقه ای هرمزگان برگزار و در پایان ممیزی با ارائه گزارش ممیزی شامل نقاط قوت و فرصت های بهبود توسط ممیزان در جلسه اختتامیه، سازمان موفق به دریافت گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) گردید. در ادامه جناب آقای مهندس کهوری مدیر عامل محترم شرکت ضمن تشکر از ممیزین محترم و قدردانی از کلیه همکاران، فرصت های بهبود ارائه شده را برای یادگیری مغتنم شمرده و این موفقیت را به کلیه کارکنان تبریک عرض نمودند.

آخرین اخبار