بلوغ سازمانی

مقدمه ای بر بلوغ سازمانی
بلوغ سازمانی مبنایی است که اقدامات و فرآیند‌های سازمانی را سنجیده و در سطح­های مختلف قرار میدهد. در واقع هر سازمانی با ارزیابی فرآیندهای مختلف در حوزه‌های مرتبط با ماموریت سازمانی اش در می‌یابد تا چه میزان در آن فرآیند توانمند است و آیا به بلوغ سازمانی در آن فرآیند رسیده است یا خیر! افزایش بلوغ سازمان کمک می کند تا سازمان به اهداف برنامه ریزی شده خود همراه با حفظ کیفیت محصولات و خدمات و کاهش هزینه ها دست یابد. سازمان‌های بالغ دارای فرآیندهای سازمان‌یافته و نظام‌مند بوده و شیوه‌های انجام کار مستند شده دارند. داده‌های گذشته را جمع‌آوری می‌کنند و برای پیش‏بینی نتایج تلاش‏های مشابه در آینده مورداستفاده قرار می‌دهند.
در واقع بلوغ سازمانی اقدامات مرتبط با مستند کردن فرآیندها، مدیریت فرآیندها، اندازه گیری و کنترل شاخص های فرآیندها را طبقه بندی می کند و از طریق اقدامات اصلاحی منجر به بهبود فرآیندها می شود.
مدل بلوغ فرآیندیPMM امروزه به‌عنوان یک مدل جهت ارزیابی بلوغ فرآیندهای کسب‌وکار پذیرفته‌شده و از آن استفاده گسترده می‏شود. بر اساس یک برآورد حدوداً ۲۰۰ مدل بلوغ وجود دارد که تعداد کمی از این مدل‏های بلوغ پیرو اصول ایجادشده در چارچوب بلوغ فرآیندی است.
بلوغ فرآیندهای سازمان از طریق ارزیابی اندازه­گیری می شود. بر اساس یک برآورد حدوداً ۲۰۰ مدل بلوغ وجود دارد که تعداد کمی از این مدل‏های بلوغ پیرو اصول ایجادشده در چارچوب بلوغ فرآیندی است.اغلب مدل‏ها وضعیت و حالت‏هایی را برای توسعه مجموعه‏ای از بهترین فعالیت‏ها به کار گرفته‏اند بدون اینکه زیربنای آن فعالیت‏ها که نقشه راه را تشکیل می‏دهند، فراهم و تدارک نموده باشند. یکی از مدل های ارزیابی بلوغ سازمانی، مدل یکپارچه بلوغ سازمانی CMMI (Capability Maturity Model Integration) می باشد. در این مدل ۵ سطح مختلف از بلوغ تعریف می شود:
Initial :سازمان تقریبا هیچ یک از فرایندهای خود را تدوین و مدیریت نمی نمایند و انجام فعالیت ها بر اساس مهارت های شخصی افراد انجام می پذیرد .در این وضعیت میزان کنترل بر فرایند و قابلیت تکرار پذیری آن کم است.
Managed: در این سطح اقدامات اولیه مدیریت پروژه صورت می­پذیرد. فرایندها در این سطح برنامه‌ریزی، مستندسازی، کنترل و نظارت می شوند؛ اما همچنان به‌صورت واکنشی و انفعالی انجام می‌گیرند
Defined: در این سطح سازمان‌ها به جای رفتار واکنشی بیشتر به سمت پیش‌بینی و برنامه‌ریزی حرکت می‌کنند. مجموعه‌ای از “استانداردهای سازمانی” برای راهنمایی در اجرای پروژه‌ها و برنامه‌ها وجود دارد. در سطح Defined کسب و کارها نواقص خود، روش برطرف کردن آن و اهداف در راستای بهبود را می‌شناسند.
Quantitatively managed: در این سطح کنترل و ارزیابی بیشتری وجود دارد. سازمان با استفاده از داده‌های کمی، فرآیندهای مورد نیاز ذینفعان را پیش‌بینی می‌کند. کسب و کار، جلوتر از ریسک‌ها حرکت میکند
Optimizing: در این سطح فرآیندهای سازمان منعطف و پایدار هستند. در سطح پایانی، سازمان در وضعیت بهبود منظم و استفاده از فرصت‌ها خواهد بود. در سطح Optimizing سازمان پایدارتر و پیش‌بینی‌پذیرتر است که این امر فضا را برای چابکی و خلاقیت باز می‌کند.

رویکرد شرکت کیفیت سازان برتر
رویکرد شرکت کیفیت سازان برتر در مشاوره سنجش بلوغ سازمانی به شرح ذیل می‌باشد:
تعیین شاخص های فرآیندی
ارزیابی و اندازه گیری شاخص ها
سنجش بلوغ فرآیندها از طریق یک از مدل های سنجش بلوغ از جمله: CMMI، BPMM،…
بررسی مشکلات و ارائه راهکارهای بهبود
و…

خدمات پیشنهادی
استقرار / به‌روزآوری سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015
شناسایی و طبقه بندی فرآیندهای کسب و کار (BPM)
مدل‌سازی فرایندهای کسب‌وکار (BPMN)
سیستم مدیریت فرایندهای کسب‌وکار (BPMS)

آخرین اخبار