بازآموزی ممیزان داخلی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر سری استاندارد ISO 9001:2015

هدف دوره :
به روز رسانی اطلاعات ممیزان داخلی مبتنی بر سری استاندارد ISO 9001:2015

 

محتوای دوره :
این دوره ویژه ممیزان داخلی کیفیت بوده و از اهداف آن روند تکاملی سیستم مدیریت کیفیت، به روز نمودن اطلاعات درباره اصول ممیزی بر اساس ISO 19011 بررسی وضعیت های ممیزی در کارگاه های آموزشی، تبادل تجارب و پرسش و پاسخ می باشد.

 

پیش نیاز:
دوره آموزش ممیزان داخلی سیستم های مدیریت کیفیت مبتنی بر سری استانداردهای ISO 9001:2015

 

کارگاه آموزشی:
دارد

مدت دوره:
۲روز از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۶:۳۰

آخرین اخبار