ابزارها و تکنیک های مدیریت دانش

برای بکارگیری مدیریت دانش، ابزارها و تکنیک های متعددی وجود دارد، اما تکنیک های کاربردی مدیریت دانش که قابلیت اجرایی بیشتری دارد و در اکثر سازمان های موفق به کار گرفته شده است توسط سازمان بهره وری آسیایی ارائه شده است که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

ابزارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات
۱. کتابخانه اسناد با رویکرد سیستم مدیریت اسناد
۲. پایگاه های دانشی
۳. وبلاگها
۴. خدمات شبکه های اجتماعی
۵. انتقال صدا و تصویر از طریق اینترنت
۶. ابزارهای جستجو پیشرفته
۷. خوشه های دانش
۸. شناسایی کارکنان دانشی
۹. فضای کاری مشارکتی مجازی

ابزارهای بدون فناوری اطلاعات
۱. طوفان فکری
۲. گرفتن ایده ها و یادگیری
۳. کمک کارشناسی قبل از شروع یک پروژه
۴. بازنگری آموزه ها
۵. بازنگری بعد از اقدام
۶. داستان سرایی
۷. فضای فیزیکی با کارهای اشتراکی
۸. ابزار ارزیابی مدیریت دانش APO
۹. کافه دانش
۱۰. کارگروه ها و انجمن های دانشی
۱۱. رده بندی

 

ابزارهای توصیه شده برای بکارگیری مدیریت دانش
۱. برنامه شایستگی دانش کارگران
۲. طرحریزی نقشه دانشی
۳. مدل بلوغ و رشد مدیریت دانش
۴. برنامه های استاد شاگردی و مربیگری
۵. پورتال های دانشی
۶. اشتراک گذاری ویدئویی

آخرین اخبار