آشنایی با زبان مدل سازی BPMN

هدف اولیه از توسعه علائم مورد استفاده درBPMN، توسعه روشی برای مدلسازی بود که منجر به ایجاد مدلهایی شود که به سهولت و سادگی برای همه کاربران کسب و کار، قابل فهم باشد. این کاربران میتوانند طیف متنوعی از افراد با تخصصهای مختلف را در بر گیرند: از تحلیلگران کسب و کار که طرح اولیه فرآیندها را میریزند، تا توسعه دهندگان فنی که مسئول پیاده سازی تکنولوژی مناسب برای اجرای فرآیندها هستند، و نهایتاً افرادی از کسب و کار که مسئول مدیریت و نظارت بر آن فرآیندها میباشند. در واقع BPMN پلی استاندارد برای فاصله بین طراحی و پیاده سازی فرآیندهای کسب و کار فراهم میسازد

 

نمودار فرآیند کسب و کار (BPD)
BPD از مجموعه عناصر گرافیکی آسانی تشکیل شده است که رسم دیاگرامهای ساده و قابل فهم را ممکن میسازد. برای سادگی بیشتر، عناصر گرافیکی به گونه ای انتخاب شده اند که بیشتر تجزیه و تحلیل کنندگان با آنها آشنا باشند. به عنوان مثال از نماد لوزی برای نمایش تصمیم گیریها و از نماد مستطیل جهت نشان دادن فعالیتها استفاده شده است. گروه توسعه دهنده BPMN به دنبال یافتن مکانیزمی آسان برای مدلسازی پیچیدگی های ذاتی موجود در فرآیندهای کسب و کار بودند و به منظور فراهم کردن این دو مقصود متناقض از روش سازماندهی علائم استفاده کردند. بدین ترتیب که علائم گرافیکی را به مقوله های مشخصی تقسیم بندی نمودند. با دانستن مجموعهای کوچک از گروههای عناصر، کاربر با مشاهده یک نمودار فرآیند کسب وکار (BPD) میتواند به سهولت عناصر اصلی و مقدماتی را تشخیص داده و نمودار را درک کند. شکلها و اطلاعات اضافی میتوانند بدون ایجاد تغییر عمده ای به نمودار اولیه اضافه شوند و بدین ترتیب پیچیدگیهای موجود در فرآیند را به نمایش درآورند.
برای معرفی BPMN در ابتدا میبایست با یکسری از عناصر مورد استفاده در BPD آشنا شد. بطور کلی در BPD از ۴ نوع عنصر استفاده می کنیم:

۱- اشیا جریان (Flow Objects)
سه عنصر کلیدی در یک BPD وجود دارد که در زمره اشیاء جریان قرار میگیرند .این سه عنصر عبارنتد از رخداد(Events)، فعالیت ها (Activity) و دروازه ها (Getway).

 

۲- اشیا ارتباط دهنده (Connecting Objects)
اشیاء ارتباط دهنده وظیفه پییوند دادن اشیاء جریان به یکدیگر را،در یک BPD بر عهده دارند.سه نوع از اشیاء ارتباط دهنده عبارتند از: جریان توالی (Sequence flow)، جریان پیام (Message Flow)، پیوند (Association)

 

۳- جریان های مسیر (Swim Lanes)
از این عناصر به منظور سازماندهی فعالیت ها در گروه ها استفاده می شود .
از موارد استفاده این عنصر می توان به مجزا کردن حوزه های کاری از یکدیگر اشاره کرد .
در یک BPD، خطوط شناوری به دو صورت مختلف قابل ارائه هستند:Poolها و Laneها

 

۴-مصنوعات(Artifacts)
ساختار BPMN بگونه ای طراحی شده که به مدلسازان این اجازه را می دهد تا با انعطاف بیشتری، مدل های مقدماتی را گسترش دهند. لذا تا جاییکه شرایط مورد نظر ایجاب کند، می توان از انواع Artifact ها به منظور انتقال و ارائه بهتر جزئیات استفاده کرد.
جهت آشنایی با سطوح مختلف مدل سازی فرآیندها، این قسمت را کلیک نمایید

آخرین اخبار