اخذ گواهینامه ISO 9001:2015 , HSE در شرکت برق منطقه ای گیلان

شرکت برق منطقه ای گیلان پس از طی مراحل آموزش، طرح ریزی، مستند سازی و ممیزی داخلی در […]