پروژه بازنگری و اصلاح فرآیندها (BPR) در شرکت برق منطقه ای هرمزگان

نخستین جلسه پروژه بازنگری و اصلاح فرآیندها (BPR) و بازنگری سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001:2015  با حضور مدیریت […]