رزومه آقای مهندس علیرضا سجودیان

مشخصات
نام و نام خانوادگی : علیرضا سجودیان
سال تولد: ۱۳۶۱
آدرس الکترونیکی : sojudian@Gmail.com
کارشناسی:
رشته تحصیلی: مهندسی برق قدرت
کارشناسی ارشد :
رشته تحصیلی : مدیریت اجرایی

 

تجربیات کاری
مشاور سیستم های مدیریت ISO 9001, ISO 14001 , OHSAS 18001 , ISO 29001 , ISO 10004 , ISO 50001 , ISO 10002 , HSE , 5S , BPR و . . . از سال ۸۴ در تا کنون
ارزیاب وزارت صنایع در زمینه تولید کنندگان و وارد کنندگان خودرو (ISQI) – از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳
ارزیاب انجمن مدیریت سبز ایران- از سال ۱۳۸۸ تاکنون
عضو هیات مدیره شرکت کیفیت سازان برتر- از سال ۱۳۸۷تا کنون
مدیر پروژه و مدرس سازمان مدیریت صنعتی – ازسال ۱۳۹۳ تا کنون
سرممیز رسمی و بین المللی سیستم های مدیریتی و انجام بیش از ۲۰۰ نفر روز ممیزی – از سال ۱۳۸۹ تا کنون
سر مدرس رسمی سیستم های مدیریتی و برگزاری بیش از ۲۰۰۰ ساعت آموزش – از سال ۱۳۹۱ تا کنون
مدیرعامل شرکت خدمات انرژی کیفیت سازان محیط – از سال ۹۱ تا کنون

سوابق آموزشی
دارای گواهینامه ارزیابی مدل مدیریت سبز از انجمن مدیریت سبز ایران
دارای گواهینامه سرممیزی ISO 9001:2008 از شرکت MIC
دارای گواهینامه سرممیزی ISO 14001:2004 از شرکت MIC
دارای گواهینامه سرممیزی OHSAS 18001:2007 از شرکت MIC
دارای گواهینامه ممیزی ISO 50001:2011 از شرکت MIC
دارای گواهینامه اطفاء حریق و کمکهای اولیه از سازمان آتش نشانی
مبانی الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001 در شرکت MIC
آشنایی و مستند سازی و ممیزی OHSAS 18001 در شرکت MIC
ممیزی داخلی ISO 9001در شرکت LIOYDS
آشنایی با الزامات HSE در شرکت RWTUV
دارای گواهینامه مدیریت بازرگانی در مشاوره از انجمن مدیریت ایران
فرآیند بهبود مستمر ( CIP ) از شرکت ISS
تلرانس های صنعتی GD & T از شرکت ISS
کنترل فرآیند آماری( SPC) از شرکت ISS
و . . .

 

برخی از سوابق تدریس
شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس – آموزش آشنایی و مستند سازی و ممیزی سیستم مدیریت یکپارچه IMS
شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس – شناسایی و ارزیابی ریسک
نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم – آموزش آشنایی و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001
نیروگاه گازی کنگان – آموزش آشنایی و مستند سازی سیستم یکپارچه HSE
نیروگاه گازی بوشهر – آموزش آشنایی و مستند سازی سیستم یکپارچه HSE
شرکت پتروشیمی پتروسینا – آموزش ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه IMS
بیمارستان بازرگانان – آموزش ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001
شرکت پتروشیمی پتروسینا – آموزش بازنگری فرایندها بر اساس مدل APQC
شرکت ساختمانی مشاورین ماهر و همکاران – آموزش ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001
شرکت مشاورین ماهر و همکاران – آموزش آشنایی و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001
شرکت هنر و چوب ارژن – آموزش آشنایی و مستند سازی سیستم یکپارچه HSE
شرکت هنر و چوب ارژن – آموزش ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه IMS
شرکت کاوفن( پیمانکار EPC وزارت نفت) – آموزش ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001
شرکت مدیریت تولید برق فارس ( نیروگاه فارس ) – آموزش آشنایی با نظام آراستگی (۵S)
شرکت طاهر نیروی پارسیان – آموزش آشنایی و مستند سازی سیستم یکپارچه IMS
شرکت فنی و مهندسی ایکا – آموزش آشنایی و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001
شرکت خلخال دشت – آموزش آشنایی و مستند سازی سیستم یکپارچه IMS
شرکت خلخال دشت – آموزش شناشایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی و مخاطرات شغلی
موسسه مالی و اعتباری مهر – آموزش آشنایی و مستند سازی سیستم یکپارچه IMS
موسسه مالی و اعتباری مهر – آموزش آشنایی با نظام آراستگی (۵S)
شرکت فنی و مهندسی خویشاوند – آموزش آشنایی و مستند سازی سیستم یکپارچه IMS
شرکت فنی و مهندسی خویشاوند – آموزش آشنایی با نظام آراستگی (۵S)
پالایشگاه پارسیان – آموزش آشنایی و مستند سازی سیستم یکپارچه IMS
شرکت آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران – آموزش فنون آماری SPC
شرکت آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران – آموزش فنون مستند سازی بر اساس مدل SCOR
شرکت آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران – آموزش فنون و مستند سازی بازنگری فرایندها BPR
شرکت آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران – آموزش بازنگری فرایندها بر اساس مدل APQC
شرکت گاز ایلام – آموزش مبانی و الزامات استاندارد ISO 10002
شرکت گاز ایلام– آموزش مبانی و الزامات استاندارد ISO 10004
شرکت گاز استان خراسان شمالی – آموزش ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه IMS
شرکت گاز استان خراسان شمالی – آموزش سرممیزی سیستم مدیریت یکپارچه IMS
شرکت شمسا (مجری اعزام زائر به عتبات عالیات ، سازمان حج و زیارت) دفاتر ایران– آموزش مبانی و الزامات استاندارد ISO 10002
شرکت شمسا (مجری اعزام زائر به عتبات عالیات ، سازمان حج و زیارت) دفاتر عراق (شهرهای کربلا ، نجف ، کاظمین، سامرا و بغداد) – آموزش مبانی و الزامات استاندارد ISO 10002
شرکت شمسا (مجری اعزام زائر به عتبات عالیات ، سازمان حج و زیارت) دفاتر ایران و عراق – آموزش مبانی و الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001
شرکت شمسا (مجری اعزام زائر به عتبات عالیات ، سازمان حج و زیارت) دفاتر ایران و عراق – آموزش ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت
پژوهشگاه ناباروری ابن سینا – آموزش مبانی و الزامات سیستم مدیریت کیفیت
شرکت آب ورزان – آموزش مبانی و الزامات ویرایش جدید سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015
شرکت آب ورزان – آموزشی ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استانداردهای ISO 9001:2015 و ISO 19011:2011
شرکت بین المللی حمل و نقل GLOBAL – آموزش مبانی و الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015
شرکت ملی گاز ایران – برگزاری بیش از ۲۰ دوره آموزشی در زمینه های مدیریت فرایند و سیستم مدیریت یکپارچه
شرکت ملی و حفاری ایران – آموزش مدیریت ریسک (HAZOP)
شرکت ملی و حفاری ایران – آموزش مبانی و الزامات سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست خاص صنایع نفت و گاز و پتروشیمی HSE OGP.R210
شرکت آرین موتور (نماینده انحصاری میتسوبیشی در ایران) – آموزش مبانی و الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015
شرکت آرین موتور (نماینده انحصاری میتسوبیشی در ایران) – آموزش مبانی و الزامات ISO 10002 , ISO 10004
شرکت گاز استان کرمانشاه – آموزش مبانی و الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه ISO 9001:2015, HSE
شرکت گاز استان کرمانشاه – آموزش مبانی و الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت تحلیل رضایت و بررسی شکایت مشتریان ISO 10002 , ISO 10004
شرکت گاز استان کرمانشاه – آموزش مبانی و الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی ISO 50001
شرکت گاز استان کرمانشاه – آموزش مدیریت ریسک کیفیت
شرکت تولیدی و صنعتی پاکشوما – آموزش مدیریت ریسک کیفیت
شرکت توزیع برق استان کرمانشاه – آموزش مبانی ،الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015
شرکت برق منطقه ای هرمزگان – آموزش مبانی و الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015
شرکت برق منطقه ای هرمزگان – آموزش مدیریت فرایند BPR
شرکت برق منطقه ای گیلان – آموزش مبانی و الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه ISO 9001:2015 , HSE
شرکت برق منطقه ای گیلان – آموزش مدیریت ریسک کیفیت
و ….

 

برخی از سوابق اجرایی
شرکت برق منطقه ای هرمزگان – مدیر پروژه استقرار ISO 10015
شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه مسجد سلیمان- مدیر پروژه استقرار IMS
نیروگاه گازی جنوبغرب آبادان – کارشناس پروژه استقرار IMS
شرکت مدیریت تولید برق اهواز( نیروگاه رامین) – کارشناس پروژه استقرار IMS
شرکت مدیریت برق فارس- کارشناس پروژه استقرار نظام آراستگی(۵S)
مدیریت تولید برق منتظر قائم – کارشناس پروژه استقرار IMS
شرکت مدیریت تولید برق دماوند – مدیر پروژه استقرار IMS
نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت – مدیر پروژه استقرار IMS
نیروگاه گازی پرند – مدیر پروژه استقرار IMS
شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس – مدیر پروژه استقرار IMS
نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون- مدیر پروژه استقرار IMS
نیروگاه سیکل ترکیبی جهرم – مدیر پروژه استقرار IMS
نیروگاه گازی کنگان – مدیر پروژه استقرار IMS
نیروگاه گازی بوشهر – مدیر پروژه استقرار IMS
نیروگاه سیکل ترکیبی گلستان – مدیر پروژه استقرار IMS
شرکت مدیریت تولید برق یزد – کارشناس پروژه استقرار سیستم مدیریت استراتژیک
نیروگاه گازی شیراز- کارشناس پروژه استقرار نظام آراستگی (۵S)
نیروگاه گازی جنوبغرب آبادان – کارشناس پروژه استقرار IMS
مدیریت تولید برق منتظر قائم – کارشناس پروژه استقرار IMS
شرکت توزیع برق کرمانشاه – مدیر پروژه استقرار ۵S
شرکت آب و فاضلاب جنوب غرب استان تهران – بازنگری فرایندها BPR براساس مدل APQC
شرکت سهامی برق منطقه ای استان هرمزگان – طراحی و استقرار بازخور مدیریت ۳۶۰ درجه
شرکت مشاور نیرو– کارشناس پروژه استقرار مدل تعالی سازمان(EFQM ) و ISO 9001
شرکت ساختمانی مشاورین ماهر و همکاران – کارشناس پروژه استقرار ISO 9001
شرکت هنر و چوب ارژن – کارشناس پروژه استقرار IMS
شرکت پتروسینا – کارشناس پروژه استقرار IMS
شرکت پتروسینا – مدیر پروژه شناسایی فرایندها بر اساس مدل APQC و BPMN
شرکت پتروسینا – مدیر پروژه استقرار ISO 10015
شرکت لوله سازی سدید – کارشناس پروژه استقرار IMS
شرکت توس پیوند– کارشناس عارضه یابی (EFQM)
بیمارستان بازرگانان – کارشناس پروژه IMS
پلی کلینیک شهید مفتح- کارشناس پروژه استقرار ISO9001
بیمارستان شهید بهشتی قم – کارشناس پروژه استقرار IMS
بیمارستان تخصصی چشم پزشکی الزهرا زاهدان – مدیر پروژه استقرار IMS
شرکت آیریانیک – کارشناس پروژه استقرار ISO13485 و ISO9001
شرکت پتروشیمی خوزستان – کارشناس پروژه استقرار HSE
موسسه مالی و اعتباری مهر – کارشناس پروژه استقرار ۵S
شرکت طاهر نیروی پارسیان – مدیر پروژه استقرار IMS
شرکت طاهر پدیده پارسا – مدیر پروژه استقرار IMS
شرکت فنی و مهندسی خویشاوند – مدیر پروژه استقرار IMS
شرکت فنی و مهندسی ایکا – مدیر پروژه استقرار ISO9001
شرکت بین المللی خلخال دشت – مدیر پروژه استقرار IMS
شرکت فولاد ساختمان ایستا (مجری پروژه‌ متروی تهران خط D4 ) – مدیر پروژه استقرار IMS
موسسه مالی و اعتباری صالحین (بانک آینده) – مدیر پروژه استقرار ۹۰۰۱ISO
شرکت پترو سینا (پیمانکار تخصصی نگهداری و تعمیرات پتروشیمی ها به صورت EPC)- مدیر پروژه استقرار IMS
شرکت پارس فولاد جنوب – مدیر پروژه استقرار IMS و ISO/TS 29001
شرکت گاز استان کهکیلویه و بویراحمد – مدیر پروژه استقرار IMS
شرکت گاز استان ایلام – مدیر پروژه استقرار۱۰۰۰۶ISO , ISO10002
شرکت شمسا (مجری اعزام زائر به عتبات عالیات ، سازمان حج و زیارت) دفاتر ایران و عراق (شهرهای کربلا ، نجف ، کاظمین، سامرا و بغداد) – مدیر پروژه استقرار ISO9001,ISO10002
شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین- مدیر پروژه استقرار ISO 9001
شرکت بین المللی استراتوس (مجری پروژه های عمرانی در کشور ایران و ونزوئلا) – کارشناس پروژه استقرار HSE
شرکت ساخت موتورهای توربینی هواپیما (سمت)- مدیر پروژه استقرار ISO14001,OHSAS18001 (HSE)
شرکت ریخته گری آلومنیوم ایران خودرو- مدیر پروژه استقرار ISO14001,OHSAS18001 (HSE)
سازمان مدیریت پسماند استان تهران- کارشناس پروژه استقرار ISO 14001
شهرداری منطقه (۱۳) تهران- مدیر پروژه استقرار IMS
شهرداری منطقه (۱۱) تهران- مدیر پروژه استقرار IMS
شهرداری منطقه (۱۹) تهران- مدیر پروژه استقرار و نگهداری ISO 14001
سازمان میادین میوه و تره بار و فراورده های کشاورزی شهرداری تهران – مدیر پروژه نگهداری ، بازنگری و به روز رسانی ۱۴۰۰۱ISO
شرکت مهندسی توسعه سروک آذر- کارشناس پروژه استقرار ۱۴۰۰۱ISO ،۱۸۰۰۱OHSAS, HSE OGP.R210
شرکت پتروشیمی غدیر – کارشناس پروژه استقرار ISO/TS 29001 ، ISO 9001
شرکت پتروسینا- استقرار سیستم مدیریت دانش
شرکت قطعه کوبان – کارشناس پروژه استقرار ISO/TS16949
پژوهشگاه مرکز ناباروری ابن سینا – کارشناس پروژه سیستم مدیریت کیفیت
شهرداری منطقه ۱۹ – مدیر پروژه نگهداری و به روز آوری سیستم مدیریت HSE و ISO 14001
شرکت مهندسی و بازرسی ایکا – مدیر پروژه استقرار سیستم مدیریت HSE و بازنگری و به روز آوری سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 : 2008
شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سنا) – مدیر پروژه استقرار نظام آراستگی (۵S)
شرکت ملی و حفاری ایران – مدیر پروژه استقرار HSE.OGP و مدیریت ریسک
شرکت ملی گاز ایران – کارشناس ارشد استقرار سیستم مدیریت یکپارچه IMS و فرایند بر اساس مدل APQC
شرکت گاز استان کرمانشاه – مدیر پروژه استقرار سیستم های مدیریتی ISO 9001 , ISO 50001 , ISO 10002 , ISO 10004 , HSE.MS
هلدینگ دارویی آیریانیک – مدیر پروژه استقرار سیستم مدیریت انرژی ISO 50001
شرکت توزیع برق کرمانشاه – مدیر پروژه استقرار سیستم های مدیریتی ISO 9001:2015 , 5S
شرکت برق منطقه ای هرمزگان – مدیر پروژه بازنگری فرایندها (BPR )
شرکت برق منطقه ای هرمزگان – مدیر پروژه سیستم مدیریت فرایند BPM و مدل سازی فرایند BPMN
شرکت برق منطقه ای هرمزگان – مدیر پروژه مکانیزاسیون فرایند BPMS
شرکت برق منطقه ای گیلان – کارشناس ارشد استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 و HSE
شرکت پاکشوما – مدیر پروژه استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015
سازمان مدیریت پسماند تهران – مدیر پروژه استقرار سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015
نیروگاه برق نکا – مدیر پروژه استقرار سیستم مدیریت کیفیت، ایمنی و محیط زیست ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
هلدینگ برق و انرژی صبا – مدیر پروژه استقرار نظام آراستگی ۵S
شرکت برق منطقه ای هرمزگان – مدیر پروژه استقرار سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست ISO 14001:2015 , ISO 45001:2018
شرکت سمت (وزارت دفاع) – مدیر پروژه استقرار سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست ISO 14001:2015 , ISO 45001:2018
شهرداری قزوین – مدیر پروژه استقرار سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE
و . . .

آخرین اخبار