مراحل کلی طراحی و هوشمند سازی کسب و کار

هوش تجاری ترکیبی از تکنولوژی ها و فرآیند هایی به منظور جمع آوری، پاکسازی، تبدیل و در نهایت تحلیل داده به منظور پشتیبانی از تصمیمات کسب و کار است. به طور کلی هوش تجاری شامل فرآیندهایی مانند ایجاد انبار داده، استخراج، تبدیل و بارگذاری داده (ETL)، گزارش گیری، داده کاوی و پیش بینی می باشد. این طیف وسیع از فرآیندها و فناوری‎ها نیازمند تخصص، مهارت و دانش بسیار بالای فنی می باشد.

از طرفی کاربر نهایی کسب و کار، بهتر از همه نیاز خود را می شناسد و می داند چه چیزی مورد نیاز او است. همچنین می داند بهترین نحوه نمایش مد نظرش کدام است. در حالی که ممکن است کاربران فنی در نهایت نتوانند نیاز های او را به شکل مورد انتظار او پوشش دهند. در واقع بیشتر مواقع برخی از نیازمندی ها هنگام ترجمه نادیده گرفته می شوند و  حتی از بین می روند. 

مراحل کلی هوشمند سازی کسب و کار به شرح ذیل است:

فاز اول: شناسایی فرایندهای سازمان

فاز دوم: تعریف شاخصهای کلیدی عملکرد سازمان و واحدها (KPI)

فاز سوم: طراحی سیستم داشبورد مدیریت

فاز چهارم: طراحی و پیاده سازی نرم افزار

آخرین اخبار