رزومه سرکار خانوم دکتر سجودیان

مشخصات اولیه
نام و نام خانوادگی : زهرا سجودیان
سال تولد: ۱۳۵۸
آدرس الکترونیکی : zsojudian@gmail.com
کارشناسی:
رشته تحصیلی: مهندسی محیط زیست
کارشناسی ارشد:
رشته تحصیلی: مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست از دانشگاه تهران
دکتری:
رشته تحصیلی: مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست

تجربیات کاری
مشاور سیستم های مدیریت ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 10002, ISO10004, HSEاز سال ۸۱ در شرکت های مشاور
مدیر تعالی سازمانی شرکت هنر و چوب ارژن- سال ۱۳۸۷
ارزیاب انجمن مدیریت سبز ایران- از سال ۱۳۸۸ تاکنون
رییس هیات مدیره شرکت کیفیت سازان برتر- از ۷/۱۳۸۷

دوره های آموزشی
مبانی الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001 از شرکت RWTUV
آشنایی و مستند سازی و ممیزی OHSAS 18001 از شرکت RWTUV
ممیزی داخلی ISO 9001 از شرکت LIOYDS
آشنایی با الزامات HSE از شرکت RWTUV
سرممیزی OHSAS 18001 از شرکت IMQ
سرممیزی ISO 9001 از شرکت MIC
سرممیزی ISO14001:2004 از شرکت MIC
آشنایی با الزامات مدیریت انرژی
آشنایی با الزامات ISO 10002 و ISO 10004
آشنایی با مدیریت پسماند
ارزیاب انجمن مدیریت سبز ایران
و…

برخی از سوابق تدریس
شرکت کشت و صنعت ( امام خمینی ) – آموزش آشنایی و مستند سازی و ممیزی داخلی IMS
شرکت مدیریت تولید و بهره برداری نیروگاه فارس – آموزش ممیزی سیستم مدیریت کیفیت
شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری – آموزش آشنایی و مستند سازی IMS
شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری – آموزش الزامات قانونی و آمادگی واکنش در شرایط اضطراری
شرکت بهره برداری نفت وگاز آغاجاری – آموزش ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)
شرکت شیمیایی داروئی ارسطو- آشنایی و مستندسازی در استاندارد ISO9001
شرکت بهساز قیر – آموزش آشنایی و مستندسازی و ممیزی داخلی در استاندارد ISO9001
مدیریت تولید برق جنوبغرب آبادان – آموزش آشنایی با سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)
نیروگاه منتظر قائم – آشنایی و مستندسازی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)
شرکت پتروشیمی فن آوران – آشنایی و مستندسازی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)
شرکت پتروشیمی فن آوران – آموزش ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)
شرکت‌مدیریت‌بهره‌برداری سدونیروگاه مسجدسلیمان-آموزش‌آشنایی ومستندسازی درسیستم‌مدیریت‌یکپارچه (IMS)
شرکت‌مدیریت ‌بهره‌برداری سدونیروگاه کرخه-آموزش‌آشنایی ومستندسازی درسیستم‌مدیریت‌یکپارچه (IMS)
شرکت مدیریت بهره برداری سد و نیروگاه کرخه- آموزش شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی و ریسک های ایمنی و بهداشت حرفه ای
مناطق نفت خیز جنوب – آموزش مستند سازی در سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS18001:2007
مناطق نفت خیز جنوب – آموزش مستند سازی در سیستم مدیریت مدیریت محیط زیست ISO14001:2004
شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر – آموزش مستند سازی در سیستم مدیریت HSE در صنعت نفت و گاز بر مبنای استاندارد OGP-R-210
شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر – آموزش قوانین و مقررات ملی و بین المللی ایمنی، بهداشت و محیط زیست
شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر – آموزش مدیریت تغییر و یکپارچگی سرمایه در سیستم HSE
سازمان مدیریت پسماند- آموزش مستند سازی در سیستم مدیریت مدیریت محیط زیست
سازمان میادین میوه و تره بار – آموزش مستند سازی در سیستم مدیریت مدیریت محیط زیست
و…

برخی از سوابق اجرایی
شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کرخه – کارشناس پروژه IMS
شرکت مدیریت و توزیع برق زنجان – کارشناس پروژه IMS
مدیریت تولید برق منتظر قائم – کارشناس پروژه IMS
شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس – کارشناس IMS
شرکت مدیریت تولید برق جنوبغرب آبادان – کارشناس پروژه IMS
شرکت مدیریت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کرخه – کارشناس پروژه IMS
شرکت بهساز قیر – مدیر پروژه ISO9001
بیمارستان تخصصی نمازی شیراز – کارشناس پروژه ISO9001
بیمارستان تامین اجتماعی اسلامشهر – مدیر پروژه ISO9001
اسناد پزشکی کرج – کارشناس پروژه ISO9001
بیمارستان شهید فقیهی – کارشناس پروژه ISO9001
مرکز خدمات درمانی و طب کار کرج – کارشناس پروژه ISO9001
شرکت سیمان درود – کارشناس پروژه IMS
بیمارستان میلاد ( بخش های فیزیوتراپی،دندانپزشکی،داروخانه)- کارشناس پروژه ISO9001
شرکت دخانیات گیلان – کارشناس پروژه IMS
شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری – کارشناس پروژه IMS
شرکت پاک تانک کیش – مدیر پروژه IMS
بیمارستان تامین اجتماعی شهر کرد- کارشناس پروژه ISO9001
شرکت پتروشیمی فن‌آوران ـ کارشناس پروژه IMS
بیمارستان امام رضا همدان – مدیر پروژه ISO 9001
پالایشگاه نفت آبادان – مدیر پروژه OHSAS 18001 و ISO14001
اداره کل دامپزشکی استان تهران – مدیر پروژه ISO 9001
شرکت کشت و صنعت امام خمینی – مدیر پروژه IMS
شرکت گاز استان خراسان رضوی – مدیر پروژه IMS
شرکت گاز استان کهکیلویه و بویراحمد – کارشناس پروژه IMS
بیمارستان امام حسین (ع) – کارشناس پروژه ISO 9001
پلی کلینیک شهید مفتح- مدیر پروژه ISO9001
بندر امام خمینی ( اداری- مالی ) – کارشناس پروژه IMS
شرکت کاوفن(پیمانکار EPC وزارت نفت)- مدیر پروژه سیستم ISO 9001
پتروشیمی خوزستان – کارشناس پروژهHSE
شرکت لوله و تجهیزات سدید- مدیر پروژه IMSو HSE
بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی زاهدان – کارشناس پروژه IMS
شرکت گردشگری گردش روز – مدیر پروژه ISO 9001
آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر آشتیانی – مدیر پروژه ISO 9001
شرکت هنر و چوب ارژن- کارشناس پروژه IMS
گروه پلسیا- کارشناسISO9001
شرکت مس سرچشمه- کارشناس پروژه IMS
شرکت مس سونگون – کارشناس پروژه IMS
پایانه نفتی خارگ – کارشناس پروژه IMS
سازمان مدیریت پسماند- مدیر پروژه ISO 14001
شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر- مدیر تکنیکال پروژه HSE
شهرداری منطقه ۱۹ تهران – مدیر تکنیکال HSE
سازمان میادین میوه و تره بار- مدیر پروژه ISO 14001
شرکت ملی گاز ایران – مدیر پروژه IMS
ارزیاب مدیریت سبز در بیمارستان هاشمی نژاد تهران
ارزیاب مدیریت سبز در بیمارستان پارس تهران
ارزیاب مدیریت سبز در شرکت آب و فاضلاب استان خراسان

برخی از سوابق ممیزی
شرکت استیل و آهن صنیع کاوه – ممیز سیستم مدیریت کیفیت، محیط زیست، ایمنی و بهداشت شرکت TUV Rheinland
شرکت آویژه صنعت – ممیز سیستم مدیریت کیفیت (شرکت TUV Rheinland)
شرکت درسا هود – ممیز سیستم مدیریت کیفیت (شرکت TUV Rheinland)
شرکت سیناژن – ممیز سیستم مدیریت کیفیت (شرکت TUV Rheinland)
خدمات بیمه پزشکی شرق تهران- ممیز سیستم مدیریت کیفیت (شرکت TUV Rheinland)
سیمان تهران – ممیز سیستم مدیریت کیفیت، محیط زیست، ایمنی و بهداشت (شرکت TUV Rheinland)
شرکت تبد- ممیز سیستم مدیریت کیفیت (شرکت TUV Rheinland)
کارخانه شاهرخی – ممیز سیستم مدیریت کیفیت (شرکت TUV Rheinland)
شرکت ایران یاسا تایر و رابر – ممیز سیستم مدیریت کیفیت (شرکت MIC)
شرکت گهر روش سیرجان – ممیز سیستم مدیریت کیفیت، محیط زیست، ایمنی و بهداشت (شرکت MIC)
شرکت طراحان گلچین حامد- ممیز سیستم مدیریت کیفیت (شرکت MIC)
شرکت فراموج پویا – ممیز سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001, ISO 29001) (شرکت MIC)
کارخانجات لوله و پروفیل کالوپ – ممیز سیستم مدیریت کیفیت (شرکت MIC)
اتحادیه شرکت های تعاونی سواری کرایه بین شهری کشور- ممیز سیستم مدیریت کیفیت (شرکت MIC)
اتحادیه سراسری شرکت های تعاونی لاستیک روغن فیلتر کشور- سرممیز سیستم مدیریت کیفیت (شرکت MIC)
شرکت تعاونی فکر سبز- سرممیز سیستم مدیریت کیفیت (شرکت MIC)

آخرین اخبار