رزومه آقای مهندس چراغیان

مشخصات اولیه
نام و نام خانوادگی : حمید چراغیان
سال تولد: ۱۳۷۳
آدرس الکترونیکی : Hamid.cheraghian73@gmail.com
کارشناسی:
رشته تحصیلی: مهندسی صنایع(استعداد درخشان)
کارشناسی ارشد:
رشته تحصیلی: مهندسی صنایع- مدیریت مهندسی- دانشگاه خوارزمی( استعداد درخشان)

 

دوره های آموزشی
دارای گواهینامه استاندارد ۲۰۱۵:ISO9001
دارای گواهینامه استاندارد ۲۰۱۵:ISO14001
دارای گواهینامه استاندارد ۲۰۰۸:ISO9001
دارای گواهینامه نرم افزار کترل پروژهMSP
دارای گواهی نرم افزار کنترل پروژه p6

 

برخی از سوابق تدریس
آموزش مبانی و الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ۲۰۱۵:۹۰۰۱ ISO
شرکت برق منطقه ای هرمزگان
آموزش ۵S
گروه برق و انرژی صبا

 

تجربیات کاری
کارشناس پروژه نگهداری ، بازنگری و به روز رسانی ISO14001
سازمان میادین میوه و تره بار و فراورده های کشاورزی شهرداری تهران
کارشناس پروژه بازنگری و مدلسازی فرایندها (BPM & BPMN)
شرکت برق منطقه ای هرمزگان
استقرار و پیاده سازی مدیریت فرآیندهای کسب و کار، مدل سازی و اجرای فرآیندهای کسب و کار (BPMS & BPMN & BPM)
شرکت کیفیت سازان محیط
استقرار و پیاده سازی مدیریت فرآیندهای کسب و کار، مدل سازی و اجرای فرآیندهای کسب و کار (BPMS & BPMN & BPM)
شرکت کیفیت سازان برتر
کارشناس پروژه استقرار سیستمهای مدیریتی ISO14001 و ۹۰۰۱ ISO
شرکت مدیریت تولید و بهره برداری برق فارس
کارشناس پروژه استقرار ۵S
گروه برق و انرژی صبا
کارشناس پروژه استقرار سیستمهای مدیریتی ISO14001 و ۹۰۰۱ ISO
شرکت مدیریت تولید برق نکا
طراحی داشبورد مدیریتی
شرکت کیفیت سازان برتر
مدیریت استراتژی
موسسه کارآفرینان آوا سالمت
برنامه ریزی و کنترل پروژه
شهرداری قزوین

 

مهارت ها
برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار Project MS
مدیریت فرآیندهای کسب و کار )BPMS/ BPMN/ BPM)
هوشمند سازی کسب و کار با نرم افزار BI Power
طراحی داشبوردهای مدیریتی
استقرار استاندارد های مدیریتی)Iso45001/14001 Iso/Iso9001)
نرم افزار Maker Process
Microsoft office
Data mining
استقرار سیستم ۵s

آخرین اخبار